Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 614   projektov
12 nových

Úvod do štúdia filozofie

«»
Prípona
.doc
Typ
skriptá
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
3307
Posledná úprava
06.04.2017
Zobrazené
2 154 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Ukážka:
1. Pojem „filozofia“

Pochádza z gréčtiny = filein - milovať, sofia - múdrosť. Prekladá sa: láska k múdrosti či hľadanie múdrosti. Prvýkrát použili: Pytagoras zo Samu, Herakleitos z Efezu. V Grécku teda filozofi boli obdivovatelia múdrosti (pravdy, krásy, dobra).

Kľúčové slová:

filozofia

logika

súd

úsudok

peniazeObsah:
 • Téma: ÚVOD DO ŠTÚDIA FILOZOFIE- /Základné tézy/
  Osnova:
  1.Pojem „filozofia“
  2.Filozofia, jej predmet a špecifickosť
  3.Vznik a vývin filozofie
  4.Filozofické disciplíny
  5.Filozofické smery, školy, učenia
  6.Štúdium filozofie

  Téma: ZÁKLADY FORMÁLNEJ LOGIKY-/Základné tézy/
  Osnova:
  1.Logika, jej predmet a členenie
  2.Zákony formálnej logiky
  3.Pojem
  4.Súd
  5.Úsudok
  6.Dôkaz a obhajoba
  Príloha: Príklady - úlohy

  Téma: ÚVOD DO GNOZEOLÓGIE -/Základné tézy/
  Osnova:
  1.Úvod - základné pojmy
  2.Jednota zmyslového a rozumového poznania
  3.Filozofivká teória pravdy
  4.Základné spôsoby empirického poznávania
  5.Základné spôsoby teoretického poznávania
  6.Vybrané otázky vedeckého prognózovania

  Téma: FILOZOFIA HODNôT -/Základné tézy/
  Osnova:
  1.Základné pojmy
  2.Historický exkurz
  3.Vzťah poznania a hodnotenia
  4.Typologizácia a hierarchia hodnôt
  Príloha: Peniaze

  Téma: FILOZOFIA DEJÍN -/Tézy prednášky/
  Osnova:
  1.Úvod - základné pojmy
  2.Filozofické koncepcie ľudských dejín
  a) cyklické
  b) lineárne
  c) idealistické - G. Hegel (Ľ. Štúr)
  d) materialistické - K. Marx
  e) iné
  3. Hybné sily a zmysel dejín

  Téma: FILOZOFIA MORÁLKY - /Tézy prednášky/
  Osnova:
  1.Úvod: morálka, etika a filozofia
  2.Historický exkurz
  3.Základné etické pojmy
  4.Štruktúra morálky
  5.Druhy etiky a etické školy
  6.Etické normy a kódexy
  Príloha: Základné cnosti a neresti (hriechy)

  Téma: ÚVOD DO POLITICKEJ FILOZOFIE - /Tézy prednášky/
  Osnova:
  1. Predmet politickej filozofie
  2. Spravodlivosť
  3. Sloboda
  4. Rovnosť
  Príloha: „Bohatí a chudobní“