Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 025   projektov
0 nových

Skriptá - Náuka o materiáloch

«»
Prípona
.pdf
Typ
skriptá
Stiahnuté
246 x
Veľkosť
9,7 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
3191
Posledná úprava
08.05.2017
Zobrazené
4 675 x
Autor:
akinom
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Ukážka:

1 VNÚTORNÁ STAVBA MATERIÁLOV

Vnútornou stavbou materiálov rozumieme predovšetkým usporiadanie atómov alebo molekúl v objeme hmoty, od ktorého závisia vlastnosti materiálov. Vlast-nosti materiálov sú dane* typom a vlastnosťami atómov, ktoré ich tvoria, väz- bovými silami medzi nimi pôsobiacimi, ich priestorovým rozložením (typom kryš- tálovej mriežky) a poruchami pravidelnosti ich zloženia.

Kľúčové slová:

náuka o materiálochObsah:
 • Predhovor -3-
  1 Vnútorná stavba materiálov -5-
  1.1 Základné pojmy kryštalografie -6-
  1.2 Kryštálové štruktúry kovov -7-
  1.3 Roviny a smery v kryštálových mriežkach -10-
  1.4 Mriežkové poruchy -13-
  1.4.1 Bodové poruchy -14-
  1.4.2 čiarové poruchy -16-
  2 Kovové sústavy -21-
  2.1 Základné pojmy -21-
  2.2 Rovnovážny stav sústavy -21-
  2.3 Fázový zákon -24-
  2.4 Kryštalizácia kovov a zliatin -26-
  2.4.1 Kovy a zliatiny v kvapalnom stave -27-
  2.4.2 Kryštalizácia -28-
  2.4.3 Krivky chladnutia -30-
  2.4.4 Mechanizmus kryštalizácie -32-
  2.4.5 Štruktúra stuhnutého kovu -36-
  2.4.6 Alotrópia a polymorfia - prekryštalizácia -38-
  3 Fázy a fázové premeny -42-
  3.1 Difúzia v kovoch a zliatinách -42-
  3.2 Fázy kovových sústav -44-
  3.2.1 Tuhé roztoky -45-
  3.2.2 Kovové (intermetalické) zlúčeniny -47-
  3.3 Rovnovážne binárne diagramy (RBD) -51-
  3.3.1 Rovnovážny binárny diagram s úplnou rozpustnosťou zložiek v tuhom stave -52-
  3.3.2 Rovnovážny binárny diagram s nulovou rozpustnosťou zložiek v tuhom stave -5-S
  3.3.3 Rovnovážny binárny diagram kovov v tuhom stave čiastočne rozpustných -57-.
  3.3.4 Rovnovážn binárny diagram kovov so zmenou rozpustnosti v tuhom stave -58-
  3.3.5 Rovnovážny binárny diagram kovov s peritektickou premenou -60-
  8 Skúšanie kovových materiálov -185-
  8.1 Skúšanie mechanických vlastností materiálov -185-
  8.1.1 Mechanické skúšky statické -186-
  8.1.2 Mechanické skúšky dynamické -191-
  8.1.3 Mechanické skúšky pri nízkych a vysokých teplotách -195-
  8.2 Technologické skúšky -197-
  8.2.1 Skúšky zvaritelnosti -197-
  8.2.2 Skúšky tvárnitelnosti -198-
  8.2.3 Skúšky zlievatelnosti -199-
  8.2.4 Skúšky obrobitelnosti -199-
  8.3 Nedeštruktívne (defektoskopické) skúšky -199-
  8.4 Metalografické skúšky -202-
  8.4.1 Makroskopické skúšky -202-
  8.4.2 Mikroskopické skúšky -203-
  9 Polymérne materiály - plasty -206-
  9.1 Výroba a rozdelenie plastov -207-
  9.2 Názvy a skratky plastov -208-
  9.3 Zloženie plastov -208-
  9.4 Štruktúra plastov -209-
  9.4.1 Molekulová štruktúra plastov -209-
  9.4.2 Nadmolekulová štruktúra plastov -211-
  9.5 Vlastnosti plastov -213-
  9.5.1 Chemické vlastnosti plastov -213-
  9.5.2 Elektrické vlastnosti plastov -213-
  9.5.3 Tepelné vlastností plastov -214-
  9.5.4 Prechodové teploty plastov -215-
  9.6 Viskoelastické deformačné správanie plastov
  Mechanické vlastnosti plastov -217-
  10 Keramické materiály -223-
  10.1 Tri oblasti uplatnenia konštrukčnej keramiky -223-
  10.2 Druhy keramických materiálov -224-
  10.3 Výrobné a aplikačné technológie keramických materiálov -225-
  Literatúra -22-B

Zdroje:
 • PUSKAR, A. - MICHEC, J. - PULC, V.: Náuka o materiáli I. Bratislava 1981.
 • MARTINEC, L. - SlMKOVIČ, M. - BERTA: Náuka o materiáli I. Návody na cviče-nia. Bratislava 1994.
 • HAVALDA, A. - SIMKOVIC, M.: Náuka o materiáli II. Bratislava 1985.
 • PLUHAR, J. - BENE3, V.: Konštrukční a nástrojové materiály. Praha 1986.
 • JECH, J.: Tepelné zpracování ocele. 1. vyd. Praha 1983.
 • MEISSNER, A. - ZILVAR, V.: Fyzika polomeru. 1. vyd. Praha 1988.
 • PLUHAR, J. a kol.: Náuka o materiálech. 2. vyd. Praha 1989.
 • PLUHAR, J. - PUŠKÄR, A. - KOUTSKÝ, J. - MACEK, K. - BENEŠ, V.: Fyzikálni metalurgie a mezní stavy materiálu. 1. vyd. Praha 1987.
 • PU5KÄR, A.: Medzné stavy materiálov a súčiastok. 1. vyd. Bratislava 1989.
 • SEDLÄCEK, V.: Neželezné kovy a slitiny. l.vyd. Praha 1979.
 • VELES, P.: Mechanické vlastnosti a skúšanie kovov. 2. vyd. Bratislava 1989.
 • ŠESTÄK, J. a kol.; Špeciálni technológie a materiály. Praha 1993.
 • VÁRKOLY, L. a kol.: Technické plasty, výroba, spracovanie a skúšanie, V5DS Äilina 1995.
 • MARTINEC, f.. - PASEK, J. - KÓNICKÁ, V.: Zváranie plastických látok Z-U9, Dom techniky ZSVTS Bratislava 1991.
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko