Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 700   projektov
9 nových

Podniková ekonomika

«»
Prípona
.doc
Typ
skriptá
Stiahnuté
173 x
Veľkosť
1,0 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
7534
Posledná úprava
01.04.2018
Zobrazené
5 307 x
Autor:
sarinka
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Objektom podnikovej ekonomiky je podnik - hospodárska jednotka (ekonomický subjekt), ktorá na rozdiel od spotrebného hospodárstva (domácnosť a pod.) vytvára a predáva svoje produkty, čiže ide o produkčné hospodárstvo.
Výsledkom transformačných procesov v podniku sú výkony (produkty) t. z. výrobky (hmotné výstupy) a služby (nehmotné výstupy), z ktorých kupujúci (zákazník) má určitý úžitok. Ak sú produkty určené pre výmenu na trhu, stávajú sa tovarom. Výrobky sú hmotným majetkom, ktoré sa po výrobe v priebehu rozdielne dlhej doby používajú alebo spotrebujú. Môžu mať buď charakter finálnych produktov, t.j. takých, ktoré sa už ďalej nespracúvajú, alebo sú schopné uspokojovať nejakú konečnú spotrebu alebo charakter polovýrobkov, ktoré sú výrobkami len z hľadiska danej výrobnej jednotky (podniku, závodu, prevádzky, pracoviska) a prechádzajú na spracovanie do inej výrobnej jednotky (v ďalšom budeme uvádzať len podnik), kde plnia funkciu materiálového vstupu. Výrobky majú tu vlastnosť, že ich môžeme určitú dobu skladovať.
Služby sú nehmotný majetok, pri ktorých sa výroba a spotreba časovo kryjú. Službu nemôžeme skladovať. Rada, ktorú pracovník podniku poskytne zákazníkovi, je služba a počúvanie zákazníka je súčasne spotrebou tejto služby. V súvislosti so spotrebou sa stretávame aj s pojmom spotrebný majetok. Ide tu o majetok, ktorý prináša úžitok pri spotrebe. Svojmu majiteľovi neprináša žiadny príjem. Ak ide o majetok, ktorý prináša svojmu majiteľovi príjem, potom je to investičný majetok.
K výrobe akéhokoľvek majetku je potrebné mať k dispozícii prírodné zdroje (pôdu, suroviny, materiál, energiu atď.), ľudské zdroje (pracovnú silu), kapitálové zdroje (peniaze, stroje, budovy, výrobné haly a pod.) a informačné zdroje (výsledky z potrieb trhu, z vedy a výskumu, z technickej oblasti a pod.). Hovoríme im tzv. elementárne produkčné faktory alebo zdroje. Okrem týchto sú nevyhnutné aj disponibilné a doplnkové produkčné faktory ako je efektívny manažment, ktorý je jadrom hospodárenia podniku a celá škála makroregulátorov, ktoré ovplyvňujú činnosť podniku.

Kľúčové slová:

ekonomický jav

financie

podnik

manažér

ekonomika

produkt

cenyObsah:
 • 2. PRÍČINY A DÔSLEDKY EKONOMICKÝCH JAVOV
  3. CHARAKTERISTIKA PODNIKU
  4. ČLENENIE PODNIKOV
  5. TVORBA CIEN PRODUKTOV
  6. FINANCIE PODNIKU
  7. MANAŽMENT PODNIKU
  8. MANAŽÉR - EKONÓM PODNIKU
  9. ZÁVER

Zdroje:
 • ALEXY, J. - SIVÁK, R.: Podniková ekonomika. Bratislava: IRIS, 2005.
 • ANSOFF, H. I.: New Corporate Strategy. New York: John Wiley, 1989.
 • ARGYRIS, C.: On Organizational Learning. Cambridge: Blackwell, 1993.
 • BELBIN, M.: Team Roles At Work. Oxford: Butterworth Heinemann, 1993.
 • BENNIS, W.: An Invented Life: Reflections on Leadership an Change. Mass: Addison-Wesley Reading, 1997.
 • BERKOWITZ, K.,HARTLEY, R.: Marketing. New York: McGraw-Hill, 1997.
 • BUSSE VON COLBE-LASSMANN, G.: Betriebswirtschaftstheorie, Band 1. Grundlagen, Produktions und Kostentheorie. Berlin: Springer Verlag, 1988.
 • BURNS, J. M.: Leadership. New York: Harper and Row,1978.
 • BYARS, L. L., RUE, L.W.: Human Resourrce management. New York: McGraw-Hill Co., 1997.
 • CAMPBELL, A.,LUCHS, K. S.: Strategic Synergy. Oxford: Butterworth Heinemann, 1992.
 • CARNEGIE, D.: How to Win Friends and Influence People. New York: Simon and Schuster, 1937.
 • CAMPY, J.: Reengineering the manager. Finacial Times 14. january 1994.
 • CSIKÓSOVÁ, A.: Priemyselný marketing. Košice: AMS, 2005.
 • CRAVENS, D. W.: Strategic Marketing. New York: McGraw-Hill Co., 1997.
 • DEMING, W. E.: Quality, Productivity and Competitive Position. Cambridge: MIT Centre for Advanced Engineering Study, 1982.
 • DRUCKER, P. F.: Managing for the Future. Oxford: Butterworth Heinemann, 1993.
 • DRUCKER, P. F.: Managing in Times of Great Change. Oxford: Butterworth Heinemann, 1995.
 • DZUROVÁ, M.: Eurounion spol. s r.o. Bratislava, 1999.
 • ETNER, F.: Mikroekonómia. Bratislava: Elita, 1993.
 • FETISOVOVÁ, E. - VLASCHYNSKÝ, K. - SIROTKA, V.: Financie malých a stredných podnikov. Bratislava: Iura Edition. 2004.
 • FREEMAN-BEL, G., BALKWILL, J.: Management in engineering: principles and practice. Prentice Hall Europe, 1996.
 • FRY, F.L.: Entrepreneurship. A Planning Approach. St. Paul.: West Publisching Company, 1993. Früh, Christiane: Qualitätswahrnehmung von Dienstleistungsprozessen. Verstehen - Messen - Lenken, Vdm Verlag Dr. Müller, Auflage: 1 (November 2006).