Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 704   projektov
0 nových

Manažment rizika - Filip - Vypracované kontrolné otázky

«»
Prípona
.pdf
Typ
skriptá
Stiahnuté
72 x
Veľkosť
0,9 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
45496
Posledná úprava
17.12.2014
Zobrazené
1 840 x
Autor:
lukas.fogel
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Charakterizujte rizikové javy.
Za javy môžeme považovať všetky udalosti, ktoré sú pozorovateľné. Javy sú teda všetky skutočnosti, ktoré je človek schopný vnímať svojimi zmyslami (fakty, procesy, udalosti, vlastnosti.) Javom sa rozumie súhrn skutočností zobrazujúcich ucelenú alebo ucelene popísanú časť objektívnej reality. Jav môže súvisieť s hmotou, poprípade s jej prejavmi (fyzikálne javy - gravitácia, teplota, rádioaktivita, pevnosť materiálu, prírodné javy - úkazy ako blesk, vietor, dážď, sneh). Javy súvisia aj s vedomím (spoločenské javy - starnutie, dospievanie, úpadok morálky, vzťah človeka k životnému prostrediu, citlivosť organizmov na vlhkosť a pod.). Každý jav má svoju podstatu, ktorá vyjadruje súhrn jeho vlastností (podstatou javu vietor je slnečné žiarenie, atmosféra, podstatou starnutia obyvateľstva je zlepšená zdravotná starostlivosť alebo nedostatok narodených detí v štáte. Javy prebiehajúce v čase a priestore nazývame dejmi (prírodný dej, chemický dej, proces). Realizácia javu v konkrétnych podmienkach, v danom časopriestore definuje konkrétnu udalosť/event/. Udalosť nemusí byť definovaná len jedným bodom, ale aj intervalom. Napríklad výbuch plynu nastal dnes o 05:30 hod. v katastri obce Dolná Horná, podľa NBS, kurz EURA k USD dňa 28.5.2010 bol 1,2384. Na druhej strane udalosťou roka boli májové majstrovstvá sveta v hokeji v SRN, prírodnou udalosťou bola snehová kalamita na Kysuciach koncom Apríla 2010. Všimnime si, že v popise udalosti sa vyskytuje čas (dnes, máj) a priestor (NBS, SRN, Kysuce). Každá udalosť môže byť priaznivá , nepriaznivá, ale môže byť aj neutrálna, čo však závisí na subjektívnom vnímaní jednotlivca. Napríklad pre niekoho zmena kurzu EURA môže byť pozitívne vnímaná preto, lebo nakupuje alebo predáva tovar výhodnejšie, pre niekoho zmena kurzu môže znamenať katastrofu. Pre nemajetného človeka je zmena kurzu ľahostajná. Javy a deje samy o sebe nie sú rizikové. Napr. blesk, vietor, tvrdnutie, vysychanie a pod. nie sú rizikové. Ich rizikovosť determinuje prostredie, v ktorom prebiehajú.

Kľúčové slová:

Manažment rizika

Filip

Vypracované otázky zo skrípt

poznámky ku skúškeObsah:
 • 1. Charakterizujte rizikové javy.
  2. Definujte termíny riziko, zostatkové riziko a akceptovateľné riziko.
  3. Definujte termíny nebezpečenstvo, ohrozenie a ich vzťah k riziku.
  4. Charakterizujte všeobecné kritéria na členenie rizík
  5. Vysvetlite rozdiel medzi čistým a podnikateľským rizikom
  ...
  ...
  ...
  37. Charakterizujte postup hodnotenia rizika závažných priemyselných havárií
  38. Vysvetlite čo je cieľom manažmentu rizika v BOZP podniku a z akých krokov sa skladá
  39. Charakterizujte manažment rizika vzniku mimoriadnych udalostí v územnom obvode
  40. Čo obsahuje dokumentácia Analýzy územia na možný vznik mimoriadnych udalostí
  41. Vymenujte ktoré orgány verejnej správy vypracúvajú dokumentáciu analýzy možností vzniku mimoriadnych udalostí

Zdroje:
 • MANAŽMENT RIZIKA - STANISLAV FILIP, LADISLAV ŠIMÁK, MARIÁN KOVÁČ