Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 673   projektov
0 nových

Informačný manažment - skriptá

«»
Prípona
.pdf
Typ
skriptá
Stiahnuté
240 x
Veľkosť
2,7 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
4047
Posledná úprava
20.05.2017
Zobrazené
2 530 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1 Základné pojmy
Podstata informačného manažmentu vychádza zo snahy o čo najefektívnejšie využitie informácii, čo však nie je možné bez toho aby sme správne chápali význam pojmov údaj (dáta), informácie a znalosti. Každá odborná literatúra pojednávajúca či už o informačnom alebo znalostnom manažmente alebo informačných či znalostných systémoch vychádza z definície týchto základných pojmov. Tieto pojmy sú však aj základom teórie poznania, či softvérového inžinierstva. Práve táto široká škála vedných odborov a ich zamerania spôsobila nemalé problémy v správnom aplikovaní existujúcich definícií v každodennej manažérskej praxi, kde okrem statických definícií pojmov narážame aj na potrebu popísať a zadefinovať procesy s nimi spojené. V nasledujúcej kapitole preto uvedieme prehľad definícií základných pojmov publikovaných v domácej a zahraničnej odbornej literatúry.

Kľúčové slová:

informačný manažment

podnik

plat

transakcia

auditObsah:
 • OBSAH
  ZOZNAM ILUSTRÁCIÍ A TABULIEK -5-
  ZOZNAM SKRATIEK A SYMBOLOV -7-
  1 ZÁKLADNÉ POJMY -11-
  1.1 ÚDAJE. INFORMÁCIE. ZNALOSTI -11-
  LL1 Údaje (dáta) - 12-
  1.1.2 Informácie -12-
  1.1.3 Znalosti -13-
  1.1.4 Vzťah medzi údajmi, informáciami a znalosťami -16-
  2 INFORMÁCIE V PODNIKOVEJ PRAXI -22-
  2.1 PODNIKOVÉ VÝROBNÉ FAKTORY -24-
  2.2 PODNIKOVÉ INFORMAČNÉ PROSTREDIE -27-
  2.2.1 Interné informačné prostredie -27-
  2.2.1.1 Vnútropodniková informačná sústava -27-
  2.2.1.2 Fyzické usporiadanie -32-
  2.2.1.3 Technológie -33-
  2.2.2 Externé informačnéprostr-edie -34-
  2.2.2.1 Podnikateľské prostredie -35-
  2.2.2.2 Technologické prostredie -38-
  2.2.2.3 Politické, ekonomické, sociálne, kultiirne a demografické prostredie -39-
  2.2.2.4 Informačný trh -40-
  2.2.3 Informačné zdroje -41-
  2.2.4 Informácie ako objekt -42-
  2.2.5 Informačný proces -43-
  2.2.6 Kritériá na posudzovanie informácií -45-
  3 INFORMAČNÝ MANAŽMENT -48-
  ...
  ...
  ...
  4.2.4 Elektronické platby a transakcie -130-
  4.2.4.1 Kreditné karty -130-
  4.2.4.2 ATM karty -130-
  4.2.4.3 Nákupné karty -130-
  4.2.4.4 Elektronické šeky -131-
  4.2.4.5 Elektronické peňaženky (digital wallets, electronics wallet) -131-
  4.2.5 Elektronické obstarávanie -131-
  4.2.6 Elektronické riadenie vzťahov so zamestnancami -132-
  4.2.6.1 Elektronický' nábor zamestnancov -132-
  4.2.7 Elektronické vzdelávanie -133-
  4.3 METODIKY RIADENIA PODNIKOVEJ INFORMATIKY -135-
  4.3.1 COBiT -135-
  4.3.2 rrm -137-
  4.3.3 Porovnanie COBiTa ITIL -140-
  4.4 HODNOTENIE PRÍNOSOV PODNTKOVÝCH INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV -141-
  ZNALOSTNÝ MANAŽMENT -146-
  5.1 HISTÓRIA ZNALOSTNÉHO MANAŽMENTU -146-
  5.2 ZNALOSTNÝ MANAŽMENT V PODNIKOVEJ PRAXI -150-
  5.2.1 Znalosti v podnikovej praxi -150-
  5.2.2 Základné definície a funkcie znalostného manažmentu -153-
  5.2.3 Implementácia znalostného manažmentu -161-
  5.2.4 Znalostná stratégia, stratégia znalostného manažmentu, strategický znalostný manažment -163-
  5.2.4.1 Znalostná stratégia -164-
  5.2.4.2 Stratégia znalostného manažmentu -169-
  5.2.5 Znalostný audit a audit znalostného manažmentu -173-
  5.2.5.1 Znalostný audit -173-
  5.2.6 Znalostná politika, kultúra a správanie -178-
  5.2.7 Znalostní pracovnici -183-
  PODNIKOVÉ ZNALOSTNÉ NÁSTROJE -192-
  6.1 ZNALOSTNÉ NÁSTROJE PRE TACJTNÉ ZNALOSTI -192-
  6.1.1 Komunity spoločného záujmu -192-
  6.1.2 Rozprávanie príbehov -200-

Zdroje:
 • American Society for Trainig and Development [online], [cit. 21.3.2006]. Dostupné na intérnete < http:.< 'Vwww.astd.org/astd > Accenture: http^'www.accenture.com
 • Ackoff, R L. : From Data to Wisdom. In: Journal of Applied Systems Analysis. Volume 16, 1989, ISSN 0308-9541 , s 3-9.
 • Antošová, M.: Znalostný manažment v marketingovo orientovanej firme. In: Transfer inovácií, 4/2002, s.l 11 - 114
 • Archer, N.: A Classification of Communities of Practice. In: Encyclopedia of Communities of Practice in Information and Knowledge Management. Idea Group. 2006, ISBN 1-59140-556-4, s. 21-29
 • Bartolšic, M.: Informační systémy výroby — pŕehled trhu. In: Automatizace, čislo 7-8, ročnik 47, 2004, ISSN 0005-125X , s. 469-472
 • Basl. J.: SouČasné podnikové informační a ŕídici systémy. In: Automatizace. ročnik 47, číslo 7-8, 2004, ISSN 0005-125X, s. 438-439
 • Bella, T.: Ako zvládnuť záplavu e-mailov? [online] 9. 11. 2004 [cit. 15.12.2005] dostupné na intérnete ,:http:'r'pocitace.sme.skrclanok.asp?cl=1818130 >
 • Binney. D.: The Knowledge Management Spectrum, Understanding KM Landscape. The Journal of Knowledge Management. Vol. 5, No. 1, ISSN: 1367-3270, s. 33-42
 • Boddy. D.. Boonstra, A. and Kennedy, G. (2005). Managing Information Systems: An Organisational Perspective. FT Prentice Hall. 2004, ISBN: 0-2736-8635-6, s.282
 • Boisot, M. H.: Knowledge Assets: Securing Competitive Advantage in the Information Economy. Oxford University- Press. 1998, ISBN: 0-19-829086-1
 • ...
 • ...
 • ...
 • Wenger, E. - McDermott. R. — Snyder, W. M.: Cultivating Communities of Practice: A Guide to Managing Knowledge. Harvard Business Scholl Press. 2002
 • Wheeler, D. A.: Most Important Software Innovations, [cit. 14.11.2005] dostupné na intérnete -http:1'dw'heeler.com'innovation'innovation.html-
 • Wilson, T.D.: Information seeking behaviour and the digital information world. European Science Editing, 30(3)
 • Wilson, T.D.: Information behaviour, an interdisciplinary perspective, [online] [cit. 15.12.2005] dostupné na intérnete-http:// mformatiom.net/tdw^|rpubl,lufbehav/cont.html- >
 • Wilson, T.D.: Information overload: implications for health-care services. Health Informatics Journal, 7(2). s. 112-117
 • Zack, M. H.: Developing a Knowledge Strategy. California Management Review. Vol. 41. No. 3, ISSN 0008-1256, s. 125-145
 • Zack. M. H.: Developing a Knowledge Strategy: Epilogue. In: The Strategic Management of Intellectual Capital and Organizational Knowledge: A Collection of Readings. Bontis, N. - Choo, W.. Oxford University Press. 2002 Zack. M. H.: Managing Organizational Ignorance. In: Knowledge Directions. Vol. 1.Summer. 1999. s. 36-49
 • Zack. M. H.: Managing Codified Knowledge. In: Sloan Management Review. Vol. 40. No. 4,1999, s. 45-58
 • Závodný. P. - Terek. M.: Informačné systémy. REDILEM. Ekonomická univerzita v Bratislave. 2004. s. 96
 • Zelený. M.: Management Support Systems: Towards Integrated Knowledge Management. In: Human Systems Management. 7 (1987)1. s. 59-70.