Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 752   projektov
1 nových

Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
37 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
neznámy
ID projektu
7476
Posledná úprava
02.03.2018
Zobrazené
2 582 x
Autor:
karamelka
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Pojem „škoda“ sa objavuje v niekoľkých právnych úpravách. V Obchodnom zákonníku, zákonníku práce aj Občianskom zákonníku. Podľa zákonníka práce § 192 zamestnávateľ zodpovedá zamestnancovi za škodu, ktorá vznikla zamestnancovi porušením právnych povinností alebo úmyselným konaním proti dobrým mravom pri plnení pracovných úloh, alebo v priamej súvislosti s ním.
Zamestnávateľ zodpovedá zamestnancovi aj za škodu, ktorú mu spôsobili porušením právnych povinností v rámci plnenia úloh zamestnávateľa zamestnanci konajúci v jeho mene.
Zamestnávateľ nezodpovedá zamestnancovi za škodu na motorovom vozidle, vlastnom náradí, vlastnom zariadení a vlastných predmetoch potrebných na výkon práce, ktoré použil pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním bez písomného súhlasu zamestnávateľa.

Kľúčové slová:

škoda

zamestnávateľ

pracovný úraz

choroba

podnikanie

prípadObsah:
 • ZODPOVEDNOSŤ ZAMESTNÁVATEĽA ZA ŠKODU
  VŠEOBECNÁ ZODPOVEDNOSŤ
  ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU PRI PRACOVNOM ÚRAZE A PRI CHOROBE Z PODNIKANIA
  ZODPOVEDNPOSŤ ZA ŠKODU NA ODLOŽENÝCH VECIACH
  ZODPOVEDNOSŤ PRI ODVRACANÍ ŠKODY
  ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU V NIEKTORÝCH OSOBITNÝCH PRÍPADOCH
  POROVNANIE
  BIBLIOGRAFIA

Zdroje: