Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 752   projektov
1 nových

Zakladateľský rozpočet

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
11 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
7071
Posledná úprava
06.12.2017
Zobrazené
2 928 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Téma, ktorú som si vybrala pre svoju seminárnu prácu, je zakladateľský rozpočet. Myslím, že poznatky, ktoré získam počas jej písania, v budúcnosti určite využijem. Keďže mojim študijným odborom je Podniková ekonomika a management a zakladateľský rozpočet je východiskovým bodom založenia podniku, získané informácie sa mi určite budú hodiť.

Zakladateľský rozpočet sa bude týkať novozaloženej spoločnosti CHAIRS s.r.o. zameranej na výrobu stoličiek. Podnik bude sídliť v Levoči. Strategické rozhodnutie založiť takýto typ podniku práve v tejto oblasti vyplýva aj z toho, že v blízkom okolí sa žiadna podobná firma nenachádza.

Zakladateľský rozpočet bude obsahovať počiatočnú rozvahu, rozvahu po prvom roku podnikania, výsledovku po prvom roku podnikania a výkaz o cash flow za prvý rok a samozrejme výpočet oportunitných nákladov.

Budeme sa zaoberať čisto fiktívnou spoločnosťou, ktorá bola vytvorená na účel tejto seminárnej práce.

Kľúčové slová:

rozvaha

výsledovka

cash flow

rozpočet

podnikanieObsah:
 • Úvod
  1.1 Čo je to zakladateľský rozpočet
  1.2 Podnikateľská činnosť
  2 PRAKTICKÁ ČASŤ
  2.1 Založenie podniku
  2.2 Splácanie bankového úveru
  2.3 Zostavenie počiatočnej rozvahy
  2.4 Zostavenie výsledovky za prvý rok hospodárenia
  2.5 Zostavenie rozvahy na konci prvého roku hospodárenia
  2.6 Zostavenie výkazu cash flow za prvý rok hospodárenia
  2.7 Oportunitné náklady
  ZÁVER

Zdroje:
 • Synek, M. a kol. Podniková ekonomika. 3. prepracované a doplněné vydání. Praha: C.H.Beck, 2002
 • Boukal Petr, Mikovcová Hana, Scholleová Hana. Podniková ekonomika 1 Sbírka příkladů. Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2005