Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 661   projektov
8 nových

Vzťah vývoja spoločnosti a výchovy

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
10 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
30692
Posledná úprava
20.03.2014
Zobrazené
3 362 x
Autor:
sarinka
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
V tejto seminárnej práci sa budem zaoberať témami ako sú: Vzťah vývoja spoločnosti a výchovy; Aký význam má aktivita jedinca pre jeho rozvoj; Rodina ako výchovný činiteľ. Pojem rodina si vysvetlíme bližšie, budeme sa zaoberať výchovným pôsobením jednotlivých členov rodiny, typmi rodín a druhmi výchovných štýlov, ktoré sa môžu v rodine uplatniť. V závere si vysvetlíme niektoré pedagogické pojmy.

Kľúčové slová:

Rodina ako výchovný činiteľ

Rodina ako výchovné prostredie

Výchovné pôsobenie matky

otca

súrodencov

Typy rodín

Druhy výchovných štýlov v rodineObsah:
 • 0 ÚVOD 2
  1 Vzťah vývoja spoločnosti a výchovy 3
  2 Aký význam má aktivita jedinca pre jeho rozvoj 4
  3 Rodina ako výchovný činiteľ 5
  3.1 Rodina ako výchovné prostredie 5
  3.2 Výchovné pôsobenie matky, otca, súrodencov 6
  3.3 Typy rodín 7
  3.4 Druhy výchovných štýlov v rodine 7
  4 Slovník niektorých pedagogických pojmov 8
  5 ZÁVER 10
  Zoznam bibliografických odkazov 11

Zdroje:
 • KOMPOLTOVÁ, S.: Pedagogika (Vybrané problémy). Prvé vydanie. Bratislava: Ekonomická fakulta, 1994. (s. 13-19). ISBN 80-225-0551-X
 • MASARIK, P. a kol.: Vybrané kapitoly zo všeobecnej a porovnávacej pedagogiky. Nitra: Pedagogická fakulta, 1989. (s. 67). ISBN 80/85183-08-0
 • VIŠŇOVSKÝ, Ľ. - KAČÁNI, V. a kol.: Základy školskej pedagogiky. Bratislava:IRIS. (s. 52- 127). ISBN 80-89018-25-4
 • REPÁŇ, Ľ.: Vhodné a nevhodné výchovné zásady [online]. (1999-2000)