Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 827   projektov
12 nových

Význam diela J. A. Komenského na pedagogickú prax

«»
Prípona
.docx
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
48261
Posledná úprava
18.01.2023
Zobrazené
29 x
Autor:
locko
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
V zamyslení sa nad tradičnou a súčasnou školou sa nám vybavuje celá rada odlišností, či už v prístupe k žiakom, v organizácii vzdelávania alebo v učebných metódach. V seminárnej práci sa venujem životu J. A. Komenského a jeho významu diela na pedagogickú prax. J. A. Komenský je považovaný za zakladateľa učebných metód a prístupu vo výchove učiteľ-žiak alebo prvé zadefinovanie kto je učiteľ, žiak, riaditeľ a ich postavenie v škole.

Cieľom seminárnej práce je priblížiť život J. A. Komenského, vývoj v jeho dielach a význam jeho diel aj na dnešnom vyučovaco-výchovnom procese.

Práca je mimo úvod a záver rozčlenená do troch častí. prvá časť „ Život a dielo J. A. Komenského“ sa zaoberá popisu jeho života a životných ciest, ktoré takisto ovplyvňovali jeho tvorbu a priblíženiu niekoľko jeho najvýznamnejších diel. Druhá kapitola práce „ Pedagogický systém J. A. Komenského pojednáva o princípe akom bral pedagogiku a edukáciu. V tretej kapitole práce „ Význam diela“ opisujem jeho pedagogické myšlienky, ktoré je treba vyzdvihnúť, vytvoreniu triedne - hodinovému systému vyučovania žiaka a rozpracovaniu základných pojmov didaktiky.
...
Narodil sa 28. marca 1592 v rodine Martina Komenského v Nivnici pri Uherskom Brode. Po tom, ako mu v dvanástich rokoch zomreli obaja rodičia, odišiel k tete do Strážnice a neskôr našiel útulok u poručníka v Nivnici. Už ako šestnásťročný sa dostal na bratskú latinskú školu v Přerove, kde študoval tri roky. Po ukončení štúdia odišiel so skupinou spolužiakov do cudziny. Dva roky strávil na Nasavskej akadémii v Herborne a potom sa zapísal na teologickú fakultu v Heidelbergu, na ktorej zotrval jeden rok. V rokoch 1617-1622 sa stal správcom bratského zboru vo Fulneku a oženil sa.

Po bielohorskej bitke v roku 1620 sa začali Komenského roky skrývania vo vlasti. Na jar 1622 mu zomrela manželka i obe deti. V tom čase napísal niekoľko drobnejších spisov i dva klenoty českej literatúry: Labyrint sveta a raj srdca a Hlbina bezpečnosti. Labyrint nie je len dielo literárne a filozofické, ale je zároveň významnou a skvelou kritikou vtedajších spoločenských poriadkov. V roku 1624 sa oženil druhý krát a z tohto manželstva mal syna a tri dcéry.
...

Kľúčové slová:

Komenský

Jan Amos Komenský

J.A. Komenský

pedagogika

pedagogický systém

Didactica magna

výchova

vzdelávanie

Orbis pictus

vyučovanie

učiteľ

žiak

didaktikaObsah:
 • Úvod
  Život a dielo J. A. Komneského
  Pedagogický systém J. A. Komenský
  Význam pedagogického diela
  Záver
  Použitá literatúra

Zdroje:
 • SEKNIČKA, J., OSIF, A. Vybrané kapitoly z obecných základu a historie pedagogiky. Bratislava: VVPŠ, 1990.
 • SOMR, M. A kol. Dejiny školství a pedagogiky.1.vyd. Praha: SPN, 1987, 360s. REBELE, A.: Dejiny pedagogiky. Bratislava: SPN, 1995, s. 9.
 • SROGOŇ a kol. Dejiny školstva a pedagogiky. Bratislava: SPN, 1981.
 • SROGOŇ, T. A kol. Dejiny školstva a pedagogiky.2. vyd. Bratislava: SPN, 1986, 440 s.