Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 661   projektov
8 nových

Vývinová psychológia - Predškolské obdobie ( od 3 do 6 rokov )

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
17 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13444
Posledná úprava
10.12.2020
Zobrazené
1 915 x
Autor:
jajaadi
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Vývinová psychológia
· študuje zmeny v správaní človeka a jeho prežívanie v čase,
· zmeny, ku ktorým dochádza v priebehu života človeka.

Psychológia sa vo všeobecnosti charakterizuje ako veda, ktorá sa zaoberá skúmaním psychických procesov, stavov a vlastností osobnosti človeka, prežívaním a správaním sa, a najmä skúmaním psychickej regulácie správania.

Pre potreby pedagogickej praxe musíme dobre poznať predovšetkým vývin dieťaťa, dospievajúceho, či dospelého človeka.
Psychický vývin je zložitý a mnohotvárny proces, a preto je možnosť vytvoriť jednotnú teóriu psychického vývinu problematická. Teória psychického vývinu sa má podľa mnohých autorov, zamerať na objasnenie vzájomne súvisiacich problémov:
- ktoré faktory podmieňujú rozhodujúcou mierou psychický vývin človeka,
- aké mechanizmy určujú jeho priebeh,
- aké sú hlavné znaky jednotlivých vývinových fáz ( v súvislosti s determinantami a mechanizmami vývinu ),
- aké sú individuálne rozdiely v psychickom vývine jednotlivcov a čím sú spôsobené.

Každé obdobie života človeka je charakterizované určitými vývinovými zmenami, istými formami vývinu, ktoré vo svojej podstate majú neopakovateľný charakter. Neznamená to však, že je možné v nejakej ideálnej podobe rozčleniť ľudský život do typických štádií, úplne platných pre všetkých jednotlivcov, ktoré by zachytávali nielen všeobecný vývinový trend, ale aj individuálne osobnosti vývinu človeka.
...

Kľúčové slová:

psychológia

vývin

periodizácia vývinu

predškolské obdobie

vývinová psychológia

vývinové medzníky

telesný vývin

vnímanie

cit

city

emocionálna zrelosťObsah:
 • Vývinová psychológia
  Ontogenéza psychiky
  Fylogenéza psychiky
  Antropogenéza psychiky
  Aktuálna genéza
  Predškolské obdobie ( od 3 do 6 rokov )
  Vo vývine vnímania detí sa vyčleňujú tri štádiá
  Diferenciačné znaky citov dieťaťa (v porovnaní s dospelými)
  Použitá literatúra

Zdroje: