Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 553   projektov
3 nových

Usage of e-commerce in business enterprise

«»
Prípona
.docx
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
anglický
ID projektu
46638
Posledná úprava
02.05.2016
Zobrazené
519 x
Autor:
michal.pichnarcik
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
The work is focused on the issue of using e-commerce in trading business. This method is an example of the progressive use of ICT in business. Now it´s starting use gradually displace traditional methods and forms of business ventures. Many enterprises helps to stay on the market, increasing the competitiveness and profits. The starting point is a theoretical treatment of the subject definitions relating to the business, commerce, commercial enterprise, e-commerce, which is classified as e-business. The focus of the work is to analyze the status and use of electronic commerce in the Slovak market in the European Union, the use of electronic sales and purchases in Slovakia and in the sport sector. Within enterprises, with a focus on sports equipment company was selected company EXIsport that through e-commerce sales its products. Financial analysis of company is drawn to determine the effect of introducing e-commerce on the profit.

Kľúčové slová:

e-commerce

business

enterprise

ICT

work

company

electronic

sale

bankruptcyZdroje:
 • BERNARD, R., a kol., Business Venture 1, Oxford University Press, 2009, 126 s. ISBN 978-01-9457-817-2.
 • FRANCOVÁ, Z. Teória obchodu. Bratislava: Ekonóm. 2009. str. 30-31. ISBN 978-80-225-2725-5
 • HORAK, R. Telecommunications and data communications handbook. Wiley. 2007. str. 676-677 ISBN 978-0-470-39607-0
 • KOOPER, S., ELLIS, J., E - Commerce Book, Academic Press, 2006, 239 s., ISBN 0-12-421161-5
 • KORENKOVÁ, M., Podnikanie a manažment, 2008, 90 s., UKF Nitra, ISBN 978-80-8094-404-9
 • KOZEL, R.: Moderní marketingový výskum, Grada publishing, 2006, Praha, ISBN: 802470966
 • MAJDÚCHOVÁ, H., NEUMANNOVÁ, A., Podnik a podnikanie, Sprint Dva, 214 s., 2014, ISBN: 978 -80-8971-004-1
 • MARCINČÁKOVÁ, D., Medzinárodné podnikanie z makroekonomického pohľadu, 2012, Iura Edition, 152 s., ISBN 978-80-8078-515-4
 • MIHÓK P., RÉVESZOVÁ, L.: Informačné systémy pre ekonómov, Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach, 2006, ISBN 80-8073-497-6
 • MULAČOVÁ, V., MULAČ, P., a kol., Obchodní podnikání ve 21. století, 2013, Grada, 520 s., ISBN 978-80-2474-780-4
 • NEUMANNOVÁ, A., Podnik a podnikanie - príklady a prípadové štúdie, 2014, Iura Edition, 236 s. ISBN 978-80-8168-093-9
 • SEDLÁK, M., Podnikové hospodárstvo, 2010, Iura Edition, 352 s., ISBN 978-80-8078-317-4
 • STAIR, R.,REYNOLDS G.: Principles of Information Systems, Seventh Edition, Thomson Course Technology, Boston, 2006, ISBN 0-619-21525-9
 • STRÁŽOVSKÁ, E. - CIBÁKOVÁ, V., Manažment v teórii a praxi on-line odborný časopis o nových trendoch v manažmente, 2010, 66 s., ISSN 1336-7137
 • SUCHÁNEK, P., E-commerce: elektronické podnikání a koncepce elektronického obchodování, 2012, Ekopress, 144 s., ISBN 978-80-86929-84-2
 • VEBER, J., SRPOVÁ, J., Podnikání malé a strední firmy, 2008, Grada, 311 s, ISBN 802-47-24096
 • C2B (Customer to Business), online, 2013, citované
 • e-Business, článok, 2013, citované
 • KYSELICA. Radovan Bezpečné používanie bankových platobných kariet a možnosti ich zneužitia v: EPI [online]. 2012
 • Obchodní podnikání - soubor přednášek, 2013