Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 614   projektov
12 nových

Učebné štýly - didaktika odborných predmetov

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
14 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
10391
Posledná úprava
15.11.2018
Zobrazené
8 016 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Každý žiak si pri svojom učení v podvedomí vyberá jeden z učebných štýlov bez toho, aby si to nejako uvedomoval. Nie každému môže pri učení hrať hudba, alebo nie každý pri učení musí sedieť za stolom a v tichosti si čítať svoj študijný materiál.
Mnoho ľudí si zamieňa pojem učebný štýl s kognitívnym štýlom, pričom podľa Tureka je kognícia len súčasťou procesu učenia. Učenie obsahuje niekoľko zložiek, ktoré medzi sebou zapadajú a sú na sebe závislé. Keď sa človek učí, ide o kognitívnu stránku učenia. Ak sa to chce naučiť, ide o motivačnú stránku učenia, ak to chce vedieť, ide o vôľovú stránku učenia. Pri učení je významné aj to, od koho sa človek učí, prípadne s kým sa učí, to je zase sociálna stránka učenia. Tu je vidno, že pojem učenie je oveľa širší pojem ako pojem kognícia. Kognícia je teda iba jedna stránka učenia, dôležité sú aj motivácia, vôľa, sociálny kontext a iné ďalšie faktory pri učení. Je to vlastne súhrn postupov, ktoré žiak preferuje v určitom období pri učení.

Kľúčové slová:

vizuálno-neverbálny štýl

učebný štýl

auditívny štýl

študijný materiál

kognitívny štýl

motivácia

sociálny kontext

Gardner

inteligencia

didaktika odborných predmetovObsah:
 • Použitá literatúra
  Učebné štýly
  Typológia
  Rozdelenie podľa zmyslových preferencií
  Podľa prevažujúcich druhov inteligencie
  Podľa Gardnera ide o tieto druhy inteligencie a ich učebné štýly
  Muzikálny učebný štýl

Zdroje:
 • Turek I.: Ciele vyučovacieho procesu, Bratislava: MC MB, 1995, ISBN 80-85185-93-89.,
 • Turek I.: Inovácie v didaktike, Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum, 2004, ISBN 80-8052-188-3,
 • Kostelník J. : Cvičebnica didaktických zručností MOV, Bratislava : MC Bratislava, 1998, ISBN 80-7164-225-8,
 • Hrmo, R., Turek, I.: Kľúčové kompetencie I. Bratislava: STU, 2003. 178 s. ISBN 80-227-1881-5,
 • Mareš, J.: Styly učení žáků a studentů. Praha: Portál, 1998, ISBN 80-7178-246-7. ,
 • Turek, I.: Ako študovať na vysokej škole. Komárno: Univerzita J. Selyeho, 2004. 236 s. ISBN 80-969251-0-5.