Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 600   projektov
8 nových

Tvrdé a mäkké spoluhlásky. Chyby vo výslovnosti spoluhlások

«»
Prípona
.docx
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47765
Posledná úprava
22.05.2020
Zobrazené
265 x
Autor:
aducha
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Seminárna práca z fonetiky a fonológie slovenského jazyka.

Pri artikulácii všetkých spoluhlások sa výdychovému prúdu stavia do cesty prekážka. Prekážka môže byť úplná (záver) alebo čiastočná (úžina). Záver úplne zastaví výdychový prúd a spoluhláska vznikne hneď po rozrazení prekážky, čo sprevádza zvukový efekt - explózia (vznikajú záverové, explozívne spoluhlásky). Pri úžine sa len zúži cesta, takže výdychový prúd sa ňou musí predierať. Sprievodným zvukovým efektom - trením vznikajú úžinové, trené spoluhlásky. Akustickým základom všetkých spoluhlások je šum (t.j. nepravidelné chvenie vzduchových vrstiev). Pri artikulácii niektorých spoluhlások pristupuje k šumu aj tón, lebo pri vytváraní šumu kmitajú aj hlasivky. Tie spoluhlásky, ktorých základom je len šum, nazývajú sa neznelé. Tie, ktorých základom je šum zmiešaný s tónom, nazývajú sa znelé. Spoluhlásky na rozdiel od samohlások nebývajú základom slabiky, nie sú slabikotvorné (iba niektoré môžu byť za istých okolností slabikotvorné, konkrétne ide o spoluhlásky r, l, ktoré sa svojou artikulačnou a akustickou povahou približujú k samohláskam. Nazývame ich sonórne /zvučné spoluhlásky).

Kľúčové slová:

artikulácia spoluhlások

mäkké spoluhlásky

chyby vo výslovnostiObsah:
 • Úvod
  Spoluhlásky t, d, n, l - ť, ď, ň, ľ v domácich slovách
  Slová a tvary, v ktorých je vo výslovnosti t, d, n, l - ť, ď, ň, ľ kolísanie
  Spoluhlásky d, t, n, l - ď, ť, ň, ľ v prevzatých slovách
  Spoluhlásky ď, ť, ň, ľ pred domácimi príponami
  Zoznam bibliografických odkazov

Zdroje:
 • KAČALA, J. 1991. Pravidlá slovenského pravopisu. Bratislava: Veda, 1991. 533s. ISBN 8022400807.
 • KRÁĽ, Á. 1988. Pravidlá slovenskej výslovnosti. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1988. 632s. ISBN 067-034-88.
 • KRÁĽ, Á. - SABOL, J. 1989. Fonetika a fonológia. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1989. 388s. ISBN 8008000368.