Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 827   projektov
12 nových

Sociálna komunikácia - seminárka

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
51 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
21581
Posledná úprava
22.09.2014
Zobrazené
12 353 x
Autor:
ferdo261
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Sociálna komunikácia
Slovo „komunikácia“ je odvodené od latinského tvaru „communico, communicare“ , čo znamená „zdeľovať, oznámiť niečo, spoločne sa radiť, dorozumievať sa“. Komunikácia je predovšetkým výmena informácii medzi biologickými systémami, avšak používa sa aj na pomenovanie dopravných prostriedkov (napr. komunikácia letecká, železničná, cestná) alebo telekomunikačných prostriedkov (napr. telefón, rozhlas, televízia, ďalekopis, atď.).
Slovo „sociálna“ výraz „komunikácia“ upresňuje a naznačuje, že ide o komunikáciu medzi ľuďmi, a to predovšetkým prostredníctvom používania konvenčných symbolov ako výsledku spoločenského konsenzu. V takomto poňatí komunikovať znamená vymieňať si informácie v sociálnom kontakte.

Komunikácia zabezpečuje adaptáciu človeka na spoločnosť a ovplyvňuje sieť spoločenských vzťahov. Je predpokladom normálneho duševného vývinu a dôležitým faktorom psychickej stability. Prípady izolácie ukázali, že ak izolácia trvá dlhší čas, môže viesť k úplnému fyzickému a psychickému zrúteniu.
Sociálna komunikácia, základné psychologické poznatky z jej oblasti, dobré vyjadrovacie schopnosti a vynikajúce ovládanie zásad rečového prejavu sú taktiež mimoriadne významnými predpokladmi pre normálny plnohodnotný život.

Kľúčové slová:

Ľudská komunikácia

komunikácia zvierat

Štruktúra komunikácie

Verbálna komunikácia

neverbálna komunikácia

Kategorizácia neverbálnych komponentov

Formy komunikácieZdroje:
  • SVOBODOVÁ-BUCK, M.: Sociálna komunikácia - jej úlohy a význam. Štátny pedagogický ústav, Bratislava, 1994.,
  • MISTRÍK, J.: Vektory komunikácie. UK Bratislava, 1999.,
  • JANOUŠEK, J.: Sociální komunikace. Praha, 1968.,
  • KAČÁNI, L. a kol.: Základy učiteľskej psychológie. SPN, Bratislava, 1999.,
  • JANOUŠEK, J. a kol.: Sociální psychologie. S/P/N, Praha, 1988.,
  • ĎURIČ, L. a kol.: Učiteľská psychológia. SPN, Bratislava, 1992.