Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 550   projektov
3 nových

Rovesnícke skupiny

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
54 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
30464
Posledná úprava
26.03.2010
Zobrazené
3 323 x
Autor:
rutha
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Každá rovesnícka skupina predstavuje pre jednotlivca určitú mieru požiadaviek, najmä požiadaviek v spôsobe vyjadrovania, v úprave zovňajšku, v druhu obľúbenej hudby, v spôsobe správania k opačnému pohlaviu, v postoji k škole, k práci, k rodičom, k fajčeniu, k alkoholu, k drogám, k hráčskej závislosti, kriminalite a pod

Kľúčové slová:

rovesnícka skupina

vplyv skupiny

alkohol

drogy

závislosťZdroje:
 • HRONCOVÁ, J: Sociológia výchovy. 1.vyd. Banská Bystrica: PF UMB, 1996.
 • ISBN 80-88825-37-7
 • KROFTOVÁ, A., MATOUŠEK, O.: Mládež a delikvence , situace, východiska,
 • programy. Praha : Portál, 1998.
 • OSÚCH, A.: K aktuálnym problémom primárnej prevencie drogových závislostí
 • a voľného času detí a mládeže. In: Pedagogická konferencia III. : Alternatívne vyučovanie, špeciálna pedagogika, voľný čas : Zborník príspevkov z konferencie
 • s medzinárodnou účasťou. Nitra : Pedagogická fakulta UKF, 1999, s. 132 – 137.
 • RIHÁKOVÁ, E.: Peer program pre ZŠ. In: Pedagogická konferencia III. : Alternatívne vyučovanie, špeciálna pedagogika, voľný čas : Zborník príspevkov z konferencie
 • s medzinárodnou účasťou. Nitra : Pedagogická fakulta UKF, 1999, s. 121 – 125.
 • ŠTEPANOVIČ, R.: Voľný čas a dnešná mládež. In: Pedagogická konferencia III. :
 • Alternatívne vyučovanie, špeciálna pedagogika, voľný čas : Zborník príspevkov
 • z konferencie s medzinárodnou účasťou. Nitra : Pedagogická fakulta UKF, 1999,
 • s. 138 – 140.