Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 700   projektov
9 nových

Rodina - seminárna práca

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
58 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
877
Posledná úprava
19.06.2017
Zobrazené
10 709 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Rodina je forma dlhodobého solidárneho spolužitia osôb spojených príbuzenskými vzťahmi, v ktorej sú dospelí členovia zodpovední za výchovu detí. Existujú v nej dva základné vzťahy: príbuzenstvo a manželstvo. Príbuzenstvo definujeme ako vzťah medzi jedincami, ktorý vzniká buď sobášom alebo pokrvnými väzbami v otcovskej alebo materskej línii. Pod pojmom manželstvo rozumieme oficiálny, sociálne akceptovaný sexuálny zväzok dvoch dospelých jedincov. Sobášom dvoch partnerov sa stávajú príbuznými aj ich rodičia, súrodenci a ďalší pokrvní príbuzní každého z nich. Vždy musíme rozlišovať medzi rodinou a širším príbuzenstvom.
Rozlišujeme dve základné typy rodiny: rodinu nukleárneho typu a rozšírenú rodinu. Rodina nukleárneho typu sa skladá z dospelých manželov a ich biologických alebo adoptívnych detí žijúcich v spoločnej domácnosti. Keď v jednej domácnosti žijú s rodičmi a ich deťmi aj ďalší príbuzní (napr. starí rodičia, bratia a sestry so svojimi partnermi), jedná sa o rozšírenú rodinu.

Kľúčové slová:

konflikt

napätie

kríza

rozvod

funkcie rodiny

komúny

násilie v rodine

pohlavné zneužívanie detí

výchovaObsah:
 • 1.1 Vysvetlenie základných pojmov
  1.2 Štruktúra a vnútorná organizácia rodiny
  1.2.1 Štruktúra rodiny v západnej spoločnosti
  1.3 Funkcie rodiny
  1.3.1 Biologicko-reprodukčná funkcia
  1.3.2 Ekonomická funkcia
  1.3.3 Výchovná funkcia
  1.3.4 Emocionálna a psychohygienická funkcia
  1.3.5 Ochranná funkcia
  1.3.6 Socializačná funkcia
  1.4 Konflikt, napätie, kríza, rozvod
  1.4.1 Konflikt
  1.4.2 Napätie
  1.4.3 Kríza
  1.4.4 Rozvod
  1.5 Alternatívy k manželstvu a klasickej rodine
  1.5.1 Komúny
  1.5.2 Spolužitie partnerov bez sobáša
  1.5.3 Registrované partnerstvá
  1.5.4 Singles
  1.6 Odvrátená strana rodiny
  1.6.1 Pohlavné zneužívanie detí
  1.6.2 Násilie v rodine
  Zoznam bibliografických odkazov

Zdroje:
 • Giddens, A.: Sociologie.
 • Jandourek, J.: Úvod do sociologie. 1. vyd. Praha: 2003, ISBN 80-7178-749-3
 • Levická, J: Sociálna práca s rodinou I.. 1. vyd. Trnava: 2004, ISBN 80-89074-93-6
 • Szczepański, J.: Základní sociologické pojmy. 1. vyd. Praha: 1966, ISBN 25-054-66