Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 749   projektov
2 nových

Rétorické aspekty IKT

«»
Prípona
.docx
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
2 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
36901
Posledná úprava
02.03.2011
Zobrazené
1 122 x
Autor:
tomas466
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
O rétorike sociálnych sietí a prezentovania.

Dobu a spoločnosť, v ktorej v súčasnosti žijeme, možno označiť za postmodernú. Princípy postmoderny vychádzajú z demokratického usporiadania spoločnosti. Jej základnými znakmi sú pluralita činnosti človeka a spoločnosti vôbec, turbulentnosť a premenlivosť, globalizácia a nie v poslednom rade technoktratizmus a informatizácia.

V dnešnej dobe, v ktorej internet sa stáva hybnou silou sveta, existuje množstvo druhov sociálnych sietí, ktoré možno diferencovať na základe ich sociálnej intencie:
Informačné sociálne siete situujú ľudí, ktorí hľadajú odpovede na každodenné problémy.
Profesijné sú také sociálne siete, ktoré zamestnancom pomáhajú pokročiť profesijne.
Vzdelávacie sociálne siete sú tie, ktoré zoskupujú najmä študentov za účelom spolupracovať s ostatnými študentmi na akademických projektoch, výskumoch.
Záujmové sociálne siete sa zameriavajú na záujmy.
Tzv. „novinky“ tvoria ďalší populárny druh sociálnej siete, ktorý publikuje komunitný obsah.

Kľúčové slová:

informačná spoločnosť

IKT

informatizácia

sociálne siete

prezentovanieZdroje:
  • ALLHOFF, D.-W., ALLHOFF, W.: Rétorika a komunikácia. Praha : Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-2283-2
  • BUCHTOVÁ, B.:Rétorika. Praha : Grada Publishing, 2006. ISBN 80-247-0868-X.
  • HALLIN, D. C., MANCINI, P.: Systémy médií v posmoderním světě. Praha : Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-377-2.
  • MIŠÚT, M.: Prezentačné techniky a pomôcky. Bratislava : STU, 1999. ISBN 80-227-1206-X.
  • OLOŠTIAK, M., GIANITSOVÁ-OLOŠTIAKOVÁ, L.: Slovenský jazyk. Bratislava : Fragment, 2007. ISBN 978-80-8089-066-7.
  • RYBÁR, L.: Základy rétorickej komunikácie. Bratislava : Obzor, 1980.
  • SKALKA, J., KLIMEŠ, C., LOVÁSZOVÁ, G., ŠVEC, P.: Informatika na maturity a prijímacie skúšky. Nitra : Eminga, 2007. ISBN 978-80-89132-50-8.
  • http://sk.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A1lna_sie%C5%A5_%28internet%29 (13.10.2010)
  • http://www.pulib.sk/elpub2/PBF/Kocvar2/pdf_doc/11.pdf (13.10.2010)
  • http://www.informatizacia.sk/opis/598s (13.10.2010)