Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 549   projektov
13 nových

Renesancia

«»
Prípona
.docx
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
6,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47371
Posledná úprava
01.10.2018
Zobrazené
128 x
Autor:
simca2358
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Predmetom skúmania tejto práce je predrománske obdobie, konkrétne karolínska renesancia a otonská renesancia. Cieľom mojej práce je skúmanie opodstatnenosti pojmu renesancia v oboch prípadoch na základe skúmania historiografie a stručné predstavenie oboch kultúr a prostredia, v ktorom vznikli, so zameraním na architektonické slohy oboch kultúr.
Prvou úlohou tejto práce je preskúmanie názorov na pojem renesancia a jej opodstatnenosť v rôznych druhoch publikácii a názoroch historikov či autorov, ktorí venovali svoje publikácie tejto problematike. Z podrobného skúmania a porovnávania vyplynie isté porovnanie a prehľad hodnotenia danej témy.
Druhou úlohou mojej práce je komparácia architektonických slohov karolínskej renesancie a otonskej renesancie, a to na základe stručného predstavenia panovníkov, iniciátorov, tamojších zvykov, politickej situácie ale aj situácie vojenskej.  

Kľúčové slová:

renesancia

umenie

karolínska renesancia

ottonská renesancia

Karol VeľkýObsah:
 • ÚVOD 3
  1. KAROLÍNSKA RENESANCIA 4
  1.1. Historiografia 4
  1.2. Osobnosť Karola Veľkého v karolínskej renesancii 5
  1.3. Karolínsky sloh 7
  1.4. Kláštor v St. Gallen 9
  1.5. Rozpad ríše Karola Veľkého 9
  2. OTTONSKÁ RENESANCIA 11
  2.1. Historiografia 11
  2.2. Rod ottonskej dynastie 11
  2.3. Ottonské umenie 13
  2.4. Ottonský sloh 14
  ZÁVER 15
  BIBLIOGRAFICKÉ ÚDAJE 16
  PRÍLOHY 17

Zdroje:
 • BRTÁŇOVÁ, Eva. Úvod do kultúry stredoveku. Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, 2013. 101s. ISBN 978-80-8082-596-6.
 • GLANCEY, Jonathan. Architektúra. Bratislava: Slovart, 2007. 512s. ISBN 80-80853-54-9.
 • HROCHOVÁ, Věra - SMETÁNKA, Zdeněk - VANÍČEK, Vratislav. Historie 1 strědověk. Praha: Scientia, spol.s.r.o., pedagogické nakldatelství, 1995. 120s. ISBN 80-85827-85-9.
 • JAMES, Edward. Frankové. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1997. 280s. ISBN 80-7106-200-6.
 • KOCH, Wilfried. Evropská architektura. Praha: UNIVERSUM, 2008. 576s. ISBN 978-80-242-2029-1.
 • Kolektív autorov. Ilustrované dějiny světa, Mezi krřížem a půlměsícem 430 − 907. Praha: Vydavateľstvo Reader´s Digest Výběr, 2009. 192s. ISBN 978-80-7406-077-9.
 • Kolektív autorov. Ilustrované dějiny světa, Raný středověk 907 − 1154. Praha: Vydavateľstvo Reader´s Digest Výběr, 2009. 192s. ISBN 978-80-7406-078-6.
 • LE GOFF, Jacques − SCHMITT, Jean-Claude. Encyklopedie středověku. Praha: nakladatelství Vyšehrad, spol. s.r.o., 1999. 936s. ISBN 978-80-7021-917-1.
 • MÚCSKA, Vincent. Dejiny európskeho stredoveku. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 2006. 389s. ISBN 80-71655-76-7 .
 • PIJOAN, José. Dejiny umenia 3. Bratislava: Tatran, 1988. 333s.
 • SYROVÝ, Bohuslav a kol. Architektúra, svědectví dob. Praha: Nakladatelství SNTL, 1977. 448s.
 • TEICHOVÁ, Alena. Dějiny stredověku I. 2.zväzok. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1968. 260s. ISBN 16-906 - 68 .
 • VANÍČEK, Vratislav. Historie Středověk 1. Praha: Scientia, spol. s.r.o. pedagogické nakladatelství, 1995. 120s. ISBN 80-85827-85-9.
 • ZUBÁCKA, Ida: Základy pomocných vied historických. Nitra 2007, 178 s.