Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 291   projektov
4 nových

Problémové správanie žiačky základnej školy

«»
Prípona
.docx
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47137
Posledná úprava
13.11.2017
Zobrazené
71 x
Autor:
Aviis23
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Janka je druhou dcérou šesťčlennej rodiny. Od malička bola živá, neposedná. Keď mala šesť rokov, navštívila s matkou pedagogicko - psychologickú poradňu pre posúdenie školskej zrelosti, pričom dieťaťu bol navrhnutý odklad povinnej školskej dochádzky o jeden rok. Keď mala Janka 14 rokov, mala už okrem staršieho brata aj dvoch mladších súrodencov. Povedali jej, že ak neprestane s alkoholom a so staršími kamarátmi, nebude sa riadne pripravovať do školy a bude sa chodiť miesto školy túlať, dajú ju do diagnostického centra.

Správa pedagóga:
Janka M. navštevuje 9. ročník Základnej školy Bezručová 66 v Trenčíne. V posledných troch rokoch sa v triede počas vyučovania aj počas prestávok javila ako živá, urečnená, niekedy bolo jej správanie až na hrane pravidiel školského poriadku. Rada bola stredobodom pozornosti. Dokázala za sebou strhnúť kamarátov, spolužiakov k dobrému aj k zlému. Vzhľadom k pretrvávajúcim výchovným problémom je predpoklad, že Janka strhne za sebou viacerých spolužiakov na ktorých má negatívny vplyv, preto sa stáva pre našu školu problémom, ktorý už našimi silami a prostriedkami nevieme riešiť.

Kľúčové slová:

pedagogika

ÚPSVaR

sociálna kuratela

psychologická poradňa

psychiatrické oddelenie

lekárska správa



Obsah:
  • Správa pedagóga:
    Správa z ÚPSVaR, oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately:
    Správa z pedagogicko - psychologickej poradne:
    Lekárska správa zo psychiatrického oddelenia: