Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 611   projektov
11 nových

Príprava učiteľa na vyučovaciu jednotku

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
151 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
11970
Posledná úprava
15.07.2019
Zobrazené
5 224 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1 Obsahová príprava

Témetický celok: Národné hospodárstvo

Téma: Národné hospodárstvo - štruktúra a riadenie národného hospodárstva

Výchovný cieľ: je poskytnúť žiakom základné poznatky z makroekonomiky, podnikovej ekonomiky ako aj odborné ekonomické vedomosti z oblasti terciárnej sféry národného hospodárstva.

Vzdelávací cieľ: je vytvorenie základného ekonomického vzdelania pre rozvoj intelektuálnej schopnosti žiakov

Motivácia žiakov:
Priebežná motivácia
- Zabezpečiť tok, aby bolo celé vyučovanie prestúpené motivačnými prvkami, aby sa motivačné metódy vyskytovali v priebehu celého vyučovania, v každej jeho fáze.
- Všeobecne môžeme poznamenať, že čím je ročník nižší, tým častejšie je treba uplatňovať priebežnú motiváciu. Vyplýva to z úrovne psychických procesov v jednotlivých vekových obdobiach, z úrovne vôľových vlastností, z uvedomenia si významu učiva a učenia. Úlohou učiteľa je pomocou priebežných motivačných metód rôznymi vstupmi udržiavať pozornosť a záujem žiakov.

Kľúčové slová:

obsahová príprava

vyučovacie metódy

učebná osnova

podrobná príprava

procesuálna príprava

príprava učiteľa na vyučovanie

časový harmonogramObsah:
 • 1 Obsahová príprava
  2 Vyučovacie metódy
  2.1 Slovné metódy
  2.2 Názorné metódy
  3 Učebná osnova
  4 Podrobná príprava
  5 Procesuálna príprava
  5.1 Štruktúra vyučovacej jednotky
  5.2 Časový harmonogram