Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 923   projektov
0 nových

Počítačová gramotnosť stredoškolských učiteľov

«»
Prípona
.pdf
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
39 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
6195
Posledná úprava
18.08.2017
Zobrazené
2 357 x
Autor:
zuzi912
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
V príspevku sa budeme venovať možnostiam využitia informačných a komunikačných technológií, zvyšovaniu počítačovej gramotnosti a naznačíme výsledky prieskumu využitia výpočtovej techniky v pedagogickej praxi.


The papers is aimed to abilities of exploitation of information and communication technologies, increase of computer literacy and results of research of using computers at pedagogical practice.

Kľúčové slová:

učitelia

počítačová gramotnosť

komunikačné technológie

výpočtová technika

Ján Amos KomenskýObsah:
 • Abstract
  Key words
  Úvod
  Počítačová gramotnosť
  Prieskum
  Záver
  Zoznam bibliografických odkazov

Zdroje:
 • HRMO Roman. Internet vo vzdelávaní. In Modernizace výuky v technicky orientovaných oborech a předmětech. Olomouc: PdF UP, 2002, s. 107 - 110. ISBN 80-7198-531-7
 • KRPÁLEK Pavel. Role učitele a informačních zdrojů ve vysokoškolském vzdělávání. In Mezinárodní vědecká konference Nové trendy v přípravě učitelů odborných předmětů a praktického vyučování. Nitra: SPU, s. 114 - 117, ISBN 80-8069-478-8
 • KŘÍŽ, E. Zvyšování kvalifikace u mistrů odborné výchovy. In Schola 2004: 6. medzinárodná vedecká konferencia KIPP : inovácie v doplňujúcom pedagogickom štúdiu. Bratislava: STU, 2004, s. 158-163. ISBN 80-227-2143-3
 • KŘÍŽ, E. Příprava učitelů praktického vyučování a pedagogická praxe jako součást této přípravy. In Proces globalizácie a trvalo udržateľný rozvoj ako integrálna súčasť vzdelávania : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava, NF EU, 2005. s. 80-85. ISBN 80-225-2039-X.
 • TUREK Ivan. Informačná gramotnosť. In Technológia vzdelávania, 2002, roč. 10, č. 4, s. 3 - 9. ISSN 1335-003X
 • http://www.zive.sk/h/biznismagazin