Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 623   projektov
2 nových

Organizácia a úlohy polície vo Veľkej Británii

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
4 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
4075
Posledná úprava
21.05.2017
Zobrazené
2 260 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Pred samotným opisom organizácie a úloh polície Veľkej Británie, či presnejšie polície Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, považujem za potrebné ozrejmiť jednotlivé všeobecné modely policajných systémov.
Vo všeobecnosti teda rozlišujeme tri základné modely policajných systémov, a to:
• Centralizovaný
• Polocentralizovaný
• Decentralizovaný

Centralizovaný model - „je charakteristický predovšetkým tým, že všetky zložky policajného mechanizmu sú podriadené jednému centru, spravidla ministerstvu vnútra. Policajné sily v štáte sú tvorené z rozhodujúcej časti jednou organizáciou. Mimo nej majú policajné zložky v štáte subsidiárnu, pomocnú úlohu a obmedzený význam i právomoci.
Jednotlivé teritoriálne útvary majú charakter organizačnej súčasti jednotnej policajnej organizácie. Pokiaľ v štáte existuje centralizovaný model policajnej organizácie, mimo jednotného policajného zboru spravidla existujú len rezortné polície, vrátane vojenskej, s obmedzenými právomocami. Pokiaľ má oprávnenie k vytváraniu policajných zložiek i miestna správa, pôjde o poriadkové zložky s výrazne limitovanou kompetenciou - ochrana verejného poriadku, dozor nad parkovaním a pod.“

Kľúčové slová:

polícia

Veľká Británia

ministerstvo vnútra

pomocná polícia

vojenská políciaObsah:
 • Centralizovaný model
  Polocentralizovaný model
  Decentralizovaný model
  Ministerstvo vnútra
  Department polície
  Ministerstvo vnútra
  Dobrovoľná pomocná polícia
  Policajní kadeti
  Vojenská polícia
  Ulsterská Kráľovská polícia v Severnom Írsku (R.U.C.

Zdroje:
 • MARKO, M. Policajný mechanizmus vo vyspelých štátoch: centralizované, polocentralizované policajné zbory (Veľká Británia, Spolková republika Nemecka, Taliansko a Rakúsko). Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 1999. 80 s. (diplomová práca - Dip. 425).
 • MATOUŠEK, S. et. al. Základy štátneho a policajného mechanizmu : (USA, Veľkej Británie, Spolkovej republiky Nemecka, Francúzkej republiky a Talianskej republiky). Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2000. 202 s. ISBN 80-8054-009-8.
 • PACALAJ, R. Historicko-právne aspekty vývoja štátneho a policajného mechanizmu v Anglicku. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 1999. 50 s. (Bakalárska práca - Bak. 35).
 • PACALAJ, R. Historicko-právne aspekty vývoja štátneho a policajného mechanizmu v Anglicku. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2000. 76 s. (diplomová práca - Dip. 714). PALÚŠ, I. Štátne právo vybraných európskych štátov a USA. Košice: Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach, 1992. 180 s. ISBN 80-7097-183-5.
 • PORADA, V., IŽOVSKÝ, M. Organizace a řízení policie v nejrozvinutějších státech světa. Praha : Vysoká škola sboru národní bezpečnosti, 1990. 58 s.
 • SEKERKA, J. Historicko-právne aspekty vývoja štátneho a policajného mechanizmu v Anglicku. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 1990. 93 s. (rigorózna práca - Rig. 158).