Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 605   projektov
11 nových

Nepriame dane v Slovenskej republike

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
45 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
8233
Posledná úprava
08.02.2018
Zobrazené
5 966 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Osobitne dôležitým daňovoprávným inštitútom sú daňovoprávné vzťahy. Predstavujú dvojstranné či viacstranné väzby medzi subjektmi, obsahom ktorých je daňové oprávnenie alebo daňová povinnosť. Je to vzájomný pomer povinných subjektov voči oprávneným subjektom upravený právnou normou. Významným ekonomicko-právným inštitútom je daň.

Daň : definujeme ako peňažnú platbu vyberanú štátom resp. štátnymi orgánmi na základe zákona vo vopred určenej výške s presne a vopred určeným termínom splatnosti, slúžiacu na úhradu štátnych resp. spoločenských potrieb. Jej charakteristickými črtami je peňažný obsah
(nie naturálny).
Daň je výdatným zdrojom rozpočtovým príjmov, má funkciu akumulačnú respektívne fiškálnu, regulačnú, stimulačnú funkciu. Základné a vedľajšie konštrukčné prvky dane nazývame daňové prvky alebo náležitosti daňovoprávného vzťahu.

Daňové prvky tvoria základné právne náležitosti daňovoprávneho vzťahu.
Sú to : subjekt, objekt, základ a sadzba
Vedľajšie prvky sú : zvýšenie dane, zníženie dane, daňové minimum, minimálna daň, penále za nezaplatenie dane v termíne.

Kľúčové slová:

daň z pridanej hodnoty

dph

nepriame dane

spotrebné dane

daneObsah:
 • 1. Základné náležitosti daňovoprávného vzťahu
  2. Všeobecná daňová sústava
  1.1 Rozdelenie daní
  3. Nepriame dane
  3.1 Daň z pridanej hodnoty
  3.2 Spotrebné dane
  4. Nepriame dane v podmienkach EU
  5. Zoznam použitej literatúry

Zdroje:
 • A. Miháliková, Ľ. Hornáková, Finančné a menové vzťahy v teórii a praxi, vydavateľské oddelenie PfUK Bratislava, 2001
 • L. Balko, J. Králik, Finančné právo I. a II. časť , vydavateľské oddelenie PfUK Bratislava, 2005