Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 704   projektov
0 nových

Merchandising v obchodnej prevádzke

«»
Prípona
.docx
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
45654
Posledná úprava
03.02.2015
Zobrazené
861 x
Autor:
pavol.moravec
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1 Vymedzenie pojmu obchodná prevádzka
Zabezpečenie fyzického pohybu tovaru prevádzkovými jednotkami maloobchodu vyžaduje systémový prístup, t. j. usporiadanie a riadenie systému prvkov týchto jednotiek tak, aby svojím fungovaním predajňa plnila svoj základný cieľ posledného článku distribučného kanála - predaja tovaru konečným spotrebiteľom. Spôsob, akým je fungovanie, t. j. správanie jednotky maloobchodu, zabezpečované ovplyvňuje nielen spokojnosť a očakávania zákazníkov ale aj rentabilitu predajne.
Obchodná prevádzka ako určujúca súčasť maloobchodnej jednotky je tvorená systémom prvkov skladajúcich sa z :
- tovaru,
- obchodno-prevádzkových činností,
- mechanizačných a organizačných prostriedkov a zariadení.
K ďalším prvkom obchodnej prevádzky podľa H. Starzycznej patria predajné plochy, pracovníci, stavebno-technické a dispozičné riešenie prevádzkových jednotiek, ku ktorým možno pričleniť tiež aj z legislatívne, finančné a komunikačné prvky spojené s predajňou.

Kľúčové slová:

merchandising

obchodná prevádzka

predajňa

princípy merchandisinguObsah:
 • 1 Vymedzenie pojmu obchodná prevádzka
  1.1 Predajňa
  2 Merchandising a jeho miesto v prevádzke maloobchodnej jednotky
  2.1 Princípy merchandisingu
  2.2 Riadenie dimenzií merchandisingu na úrovni predajne
  Záver
  Zoznam bibliografických odkazov

Zdroje:
 • 1. HADRAVOVÁ, L. 1985. Obchodně provozní jednotky. Praha : SNTL, 1985. 239 s. ISBN 04-327-85
 • 2. PRÁŽSKÁ, L., JINDRA, J. 2006. Obchodní podnikání. 2. vyd. Praha : Management Press, 2006, s. 650.
 • 3. SIMON,X., DE SOUSA, M. 2008. Management et gestion d‘un point de vente. Paris : DUNOD, 2008. 199 s. ISBN 978-2-10-050625-5
 • 4. SLOBODA, Š., RICHTEROVÁ, K.: Racionalizácia obchodnej prevádzky. Bratislava: ES VŠE, 1988. 282s.
 • 5. SLOBODNÍK, B., VIESTOVÁ, K., ANDRIS, M., ŠTENSOVÁ,A., ČIMO,J., HADRAVOVÁ, Z.: Obchodná technológia. Bratislava:SPN,1991, 271s. ISBN 80-08-00364-2
 • 6. STARZYCZNÁ, H. Obchodní firmy. KARVINÁ : OPF SU, 2001. ISBN 80-7248-124-X
 • 7. VIESTOVÁ, K. 2008. Obchodná prevádzka. Bratislava : vydavateľstvo Ekonóm, 2008, s. 9.
 • 8. WELLHOFF, A., MASSON, J. E. Le mechandising. Paris : DUNOD, 2004. 344 s. ISBN 978-2100489022