Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 703   projektov
3 nových

Medzinárodná podnikateľská etika, jej podstata a význam. historický vývoj a medzinárodná podnikateľská etika. Sociálna zodpovednosť medzinárodných podnikov.

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
94 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
40288
Posledná úprava
23.05.2012
Zobrazené
2 838 x
Autor:
ancikak88
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Seminárna práca je zameraná na teoretické aspekty medzinárodnej podnikateľskej etiky.

Etika podnikateľského prostredia a príčiny jej vzniku
Vývoj svetovej ekonomiky vyžaduje urýchliť prispôsobovanie podnikateľského prostredia a výkonnosti národných ekonomík požiadavkám domáceho a svetového trhu. To súvisí s celoživotným prehlbovaním odbornosti a etických postojov pri hľadaní nových pracovných metód a postupov v rámci manažmentu podnikateľskej sféry. Stretávame sa s novým vývojovým trendom v riadení svetových ekonomík, ktorého význam sa zdôrazňuje na základe výsledkov sociálnych ekonomických analýz a metód.
Podnikateľské subjekty majú pre realizáciu svojich aktivít vymedzený priestor najmä právnymi a organizačnými normami. V mnohých spoločnostiach, kde pôsobia zahraniční investori sa stretávame s kreatívnymi a etickými postojmi pri vyplňovaní vymedzeného podnikateľského priestoru.

Etika v najširšom slova zmysle sa zaoberá tým, čo je v chovaní ľudí dobré a zlé. Venuje sa ľudským právam, povinnostiam a pravidlám, ktoré ľudia uplatňujú pri svojom rozhodovaní, pravidlám, ktoré usmerňujú ich chovanie...

Kľúčové slová:

etika

medzinárodná podnikateľská etika

etický kódexObsah:
 • Etika podnikateľského prostredia a príčiny jej vzniku
  Historické aspekty vývoja podnikateľskej etiky
  Medzinárodná podnikateľská etika
  Spoločenská zodpovednosť podnikov
  Gordický uzol v podnikateľskej etike
  Etika v spoločnosti Ikea a Slovnaft

Zdroje: