Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 761   projektov
4 nových

Ľudské práva v Európskej Únii

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
21 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
42117
Posledná úprava
14.05.2013
Zobrazené
1 118 x
Autor:
beata.biackova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Úvod
Témou mojej seminárnej práce je popísať problematiku ľudských práv v Európskej Únii, ochranu ľudských práv a taktiež charakterizovať činnosť Európskeho súdu pre ľudské práva. Popísať globálny, európsky a americký systém ochrany ľudských práv a vidieť medzi nimi značný rozdiel.

2. Vývoj a obsah právnej ochrany ľudských práv
„Oblasť ochrany základných ľudských práv a slobôd bola pri vzniku Európskeho spoločenstva marginalizovaná ,keďže ťažisko úsilia členských štátov v tom čase spočívalo v napĺňaní spoločných hospodárskych cieľov a prehlbovaní ekonomickej integrácie.“ Zároveň sa predpokladalo ,že záruky dodržiavania ľudských práv budú priznané na národnej úrovni a prostredníctvom medzinárodného systému vytvoreného na úrovni Rady Európy. Súdny dvor Európskeho Spoločenstva začlenil ochranu ľudských práv medzi základné právne zásady v komunitárnom práve.

„Ochranu základných práv v Spoločenstvách, resp. v Európskej únii z hľadiska vývojových tendencií a inštitucionálnych väzieb môžeme skúmať v týchto spojitostiach :“ 
1. Základné práva v rozhodovaní Súdneho dvora, ktoré charakterizuje:
a) ochrana základných práv pred vytvorením princípu prednosti komunitárneho práva,
b) rozsudok „Stauder“ a nadväzujúce rozsudky Súdneho dvora,
c) používanie Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd
d) odkazy na Chartu základných práv Európskej únie,
e) typológia základných práv a slobôd vytvorená judikatúrou Súdneho dvora
2. Základné práva a zmeny zakladajúcich zmlúv,
3. Charta základných práv Európskej únie,
4. Vzťahy Súdneho dvora a Európskeho a Európskeho súdu pre ľudské práva,
5. Viazanosť inštitúcií Únie a členských štátov komunitárnymi základnými právami
6. Úloha Agentúry Európskej únie pre základné práva.
...

Kľúčové slová:

ľudské práva

ochrana ľudských práv

problematika ľudských práv

systém ochrany ľudských práv

Európsky súd pre ľudské práva

Charta základných práv Európskej únie

základné právaObsah:
 • 1. Úvod 2
  2. Vývoj a obsah právnej ochrany ľudských práv 4
  3. Ochrana Ľudských práv v rámci Európskej Únie 5
  4. Systém ochrany Ľudských práv 5
  Globálny systém 6
  Európsky systém 6
  Americký systém 7
  5. Európsky súd pre ľudské práva 8
  6. Záver 10
  7. Použitá literatúra 11

Zdroje: