Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 609   projektov
7 nových

Ľudská dôstojnosť

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
122 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
7352
Posledná úprava
04.02.2018
Zobrazené
10 406 x
Autor:
juliett07
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Pod pojmom ľudská dôstojnosť rozumieme vyjadrenie predstavy o osobnostnej a sociálnej hodnote každého človeka. V prvom rade vyjadruje vzťah k sebe samému, vzťah k iným ľuďom, skupinám, minoritám a vzťah k spoločnosti. Uvedomenie si vlastnej dôstojnosti je forma sebauvedomovania a sebakontroly.1 Latinský výraz pre dôstojnosť „dignitas“ znamená hodnotu pre seba samu - nie pre krásu, inteligenciu, šikovnosť. Takto chápaná hodnota človeka je základom ľudských práv.
Často počúvame v bežnom živote slovné spojenie „ to je pod ľudskú dôstojnosť“ v súvislosti s tým, keď danú situáciu považujeme za ponižujúcu pre človeka. Priznajme si, takých situácií zažijeme denne takmer na každom kroku. Stačí si len pozorne všímať naše okolie a ľudí žijúcich vôkol nás, byť trochu ľudským a vnímavým k potrebám iných.
Myslím si, že z našej spoločnosti sa vytratila úcta „k šedinám a vráskam“. Pokúsim sa ozrejmiť vzťah spoločnosti k starým ľuďom. Úcta k starším je súčasťou prirodzenej morálky, a preto je prítomná vo väčšine kultúr. Starí ľudia patria spolu s deťmi medzi najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva. Pripomeňme si, že proces starnutia je spojený s chorobami, prináša so sebou sociálne a psychologické následky. Starí ľudia sa musia vyrovnať so zdravotnými problémami, so stratou partnera, súrodencov a vrstovníkov. Odchod do dôchodku znamená prudký pokles príjmov, ale aj stratu spoločenských kontaktov. Všetky tieto faktory spôsobujú, že starí ľudia nemajú dostatočnú schopnosť brániť sa a často sú objektom kriminálnej činnosti, ale aj domáceho násilia. Trvanie ľudského života sa v priebehu dvadsiateho storočia predĺžilo takmer dvojnásobne. Očakáva sa, že v priebehu nasledujúcich päťdesiat rokov sa počet starých ľudí v našej krajine zdvojnásobí. Zdá sa, že spoločnosť nie je na túto potešujúcu skutočnosť pripravená, ako to možno v súčasnosti sledovať aj v masmédiách. Rodí sa nový zdroj strachu a obáv, že tí, čo žijú dlhšie, zaťažujú spoločnosť. Zvýšenie dôchodkov u nás pôsobí oproti rastu cien a poplatkov za zdravotníctvo dosť neadekvátne. Pre súčasnú spoločnosť je typický rozpad tradičných hodnôt. Do popredia sa dostáva kult mladosti a peňazí.

Kľúčové slová:

ľudská dôstojnosť

eutanázia

hospic

Paliatívna starostlivosť

úcta

peniaze

cenyZdroje:
  • Levická : Základy sociálnej práce