Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 596   projektov
0 nových

Krízový manažment - Systém manažérstva

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
18 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
22207
Posledná úprava
09.04.2009
Zobrazené
7 243 x
Autor:
toda11
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Úvod:
V súčasnom období už pre väčšinu organizácií manažment kvality nepredstavuje iba nevyhnutnú a povinnú súčasť získania či udržania certifikátu kvality, ale stáva sa neoddeliteľnou súčasťou podnikového manažmentu, ktorého cieľom je dosiahnutie výkonnosti a udržanie konkurencieschopnosti na trhu. Zákazníci sa čoraz viac zaujímajú aj o to, aký prístup má zdravotnícke zariadenie k svojim zamestnancom, dodávateľom či k svojmu bezprostrednému okoliu. Systém manažérstva kvality laboratória som si vybrala z dôvodu, že dlhé obdobie som pracovala v nemenovanom zdravotníckom zariadení v Bratislave. Mojou úlohou bolo takéto laboratórium zariadiť tak, aby plnilo svoju funkciu po každej stránke. Zariadenie či už príslušnými prístrojmi, IT technikou, pracovnými stolmi a stoličkami, nábytkom, ale aj zabezpečením vhodnej podlahy, obkladov stien, klimatizáciou, ochrannými štítmi, ako aj hasiacimi prístrojmi.

Kľúčové slová:

systém manažérstva

plánovanie kvality

dokumentácia

ciele

vrcholový manažment

analýza rizíkZdroje:
  • 1. CHASE, R., B. – JACOBS, F., R. – AQUILANO, N., J.: Operations Management for Competitive Advantage. The McGraw-Hill/Irwin Series. 11th edition, 2006. ISBN 0-07-111552-8
  • 2. Filip, S. - Šimák, L. , : Manažérstvo rizík a krízových situácií vo verejnej správe, Bratislava: 2006, ISBN 978-80-89143-43-6
  • 3. Novák, L. a kol.: Krízové plánovanie, Žilina: 2005, ISBN 80-8070-391-4
  • 4. LINCZÉNYI, A., NOVÁKOVÁ, R.: Manažérstvo kvality. Bratislava: STU, 2001, s. 299. ISBN 80-2271-586-7
  • 5. STN EN ISO/IEC 17025 Všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií