Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 677   projektov
1 nových

Klímageografická a hydrologická charakteristika obcí Černík, Kmeťovo, Maňa, Michal nad Žitavou, Mojzesovo a Vlkas

«»
Prípona
.docx
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
2 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
42585
Posledná úprava
04.01.2014
Zobrazené
968 x
Autor:
dominika5492
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Cieľom našej semestrálnej práce je klímageografická charakteristika obcí Černík, Kmeťovo, Maňa, Michal nad Žitavou, Mojzesovo a Vlkas so zameraním na vybrané meteorologické prvky (teplota, zrážky, vietor) a hydrogeografická charakteristika so zameraním na hydrologické ukazovatele.

Klímageografia patrí ku geografickým vedám, jej základom sú poznatky meteorológie a klimatológie. Meteorológia je fyzikálna disciplína o atmosfére, jej stavbe, vlastnosti a v nej prebiehajúcich procesoch. Predmetom sú vzťahy a väzby, ktoré v atmosfére prebiehajú. Klimatológia je veda o klíme, o príčinách a podmienkach jej vzniku, o všeobecnej cirkulácie atmosféry, o zmenách podnebie.
Hydrogeografia je veda zaoberajúce sa vzťahom medzi vodnými útvarmi na pevnine a ostatnými krajinotvornými prvkami, je požadovaný za súčasť fyzickej geografie.

Práca je rozdelená do 3 kapitol: Vymedzenie územia obcí, Klímageografická charakteristika obcí a Hydrogeografická charakteristika obcí. V prvej kapitole Vymedzenie územia sme charakterizovali obce podľa polohy a veľkosti a počtu obyvateľov.
V druhej kapitole Klímageografická charakteristika sme analyzovali mesačný a ročný chod teploty, zrážok a prúdenia vetra.
V tretej kapitole Hydrogeografická charakteristika sme charakterizovali vodné toky, vodné plochy, minerálne a termálne pramene, ktoré sa na danom území nachádzajú.

Kľúčové slová:

klimageografia

hydrogeografia

meteorológia

klimatológia

hydrogeografická charakteristika

vodné toky

vodné plochy

minerálne a termálne prameneObsah:
 • Úvod
  1. METODIKA PRÁCE
  2 VYMEDZENIE ÚZEMIA
  3. KLÍMAGEOGRAFICÁ CHARAKTERISTIKA OBCÍ
  3.1 Zaradenie územia do klimatických oblastí
  3.2 Teplota vzduchu
  3.3 Atmosférické zrážky
  3.4 Vietor
  4.1 Povrchové vody
  4.1.1 Vodné toky
  4.1.2 Vodné plochy
  4.2 Podpovrchové vody
  4.2.1 Minerálne pramene
  5. Záver
  6 ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY
  7 ZOZNAM PRÍLOH

Zdroje:
 • NETOPIL, R. 1984. Fyzická geografie I. 1. vyd. Praha : Statní pedagogické nakladatelství Praha, n.p., 1984. 272 s.
 • LAUKO, V. a kol. 1999. Školský atlas Slovenská republika. 1. vyd. Harmanec : Vojenský kartografický ústav, š. p., Harmanec. 1999. 55 s. ISBN 80-8042-156-0
 • SHMU,2013. Slovenský hydrometeorologický ústav [online].
 • OBEC CERNIK,2013. [online].
 • OBEC VLKAS,2013. [online].
 • OBEC MANA,2013. .[online].
 • OBEC MOJZESOVO,2013 .[online]
 • OBEC MICHAL NAD ŽITAVOU,2013. [online].
 • OBEC KMETOVO,2013. [online].