Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 600   projektov
8 nových

Jazyk a reč

«»
Prípona
.docx
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47766
Posledná úprava
22.05.2020
Zobrazené
245 x
Autor:
aducha
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Seminárna práca z fonetiky a fonológie - jazyk a reč.

Jazyk je abstraktný systém lexikálnych a gramatických znakov, ktoré istá spoločnosť používa ako prostriedok na myslenie a dorozumievanie. Jazyk je jav sociálny a existuje vo vedomí spoločnosti. Je spojením zvukov a ideálnych významov a má povahu sociálnej normy, čo znamená že vo vedomí spoločnosti sa fixuje historicky a má povahu záväzného kódu, znaku. Saussure pre tento pojem jazyka použil výraz langue. Podľa Dolníka (In: Palecsková, 2005, s. 53) je jazyk systémom znakov a opiera sa o teóriu systému a semiotiku. Podľa Dolníka (2010) jazyk ako kultúrny jav je produkt štandardizácií. V danom jazykovom spoločenstve sa štandardizovali interpretácie sveta, ktoré sa reprodukovali v jazykovej komunikácii a akumulovali sa v jazyku ako interpretačnom konštrukte. Táto interpretačná štandardizácia je spätá so štandardizáciou prvkov a vzťahov, ktoré konštituujú jazykový celok. Tento celok sa vytváral a rozvíjal v jazykovej komunikácii a je poznačený efektom „neviditeľnej ruky“, ktorý je príznačný pre objekty „tretieho druhu“.

Kľúčové slová:

jazyk

reč

funkcie jazykaObsah:
 • Jazyk
  Reč
  Komunikatívna funkcia jazyka
  Zobrazovacia funkcia jazyka
  Poznávacia funkcia jazyka
  Sekundárna reprezentatívna funkcia jazyka
  Estetická/poetická funkcia jazyka
  ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV

Zdroje:
 • CULLER, J. 1993. Saussure. Bratislava: Archa, 1993. 117s. ISBN 80-7115-053-3.
 • ČERNÝ, J. 2005. Malé dějiny lingvistiky. Praha: Portál, 2005. 240s. ISBN 80-717-8908-9.
 • DOLNÍK, J. 2010. Všeobecná jazykoveda. (Opis a vysvetľovanie jazyka). Bratislava: Veda, 2010. 376s. ISBN 978-80-22410-78-6.
 • HORECKÝ, J. 1978. Základy jazykovedy. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1978. 184s.
 • ONDRUŠ, Š. - SABOL, J. 1981. Úvod do štúdia jazykov. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1981. 320s.
 • PALECSKOVÁ, D. 2005. Pohľady na problematiku jazykového znaku. Diplomová práca. Trnava, 2005. 64s.