Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 237   projektov
7 nových

Írsko - demografia

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
3 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
2391
Posledná úprava
14.11.2016
Zobrazené
2 604 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Írsko je vyspelý priemyselný štát s významným podielom poľnohospodárstva, v ktorom prevláda živočíšna výroba (najpočetnejší je dobytok, potom ovce, ošípané a kone). Poľnohospodárstvo zamestnáva asi 11 % práceschopného obyvateľstva a je pomerne produktívne. Väčšina Írskych firiem sú malé rodinné usadlosti. Na obmedzenej ploche kvalitnej ornej pôdy sa pestuje predovšetkým jačmeň pšenica a zemiaky. Rozhodujúca je však živočíšna výroba, ktorá má k dispozícii viac ako 2/3 rozlohy Írska. Šťavnaté pastviny v nížinách poskytujú takmer po celý rok potravu veľkému počtu hovädzieho dobytka, vo vyšších polohách ovciam. Mäso, mlieko a mliečne výrobky tvoria takmer šestinu Írskeho exportu. Rozloha lesov je obmedzená a pestovanie sa obmedzuje na rýchlo rastúce ihličnany. V 70. rokoch sa s vládnou pomocou modernizoval morský rybolov. Pomerne stále výdatné ložiská sú pod kontrolou, aby nedošlo k ich vydrancovaniu. Ďalší potenciálny zdroj príjmov - chov lososov v riekach, je v súčasnej dobe ohrozený znečistením životného prostredia. Administratívne sa Írsko delí na 26 grófstiev, ktoré sú zoskupené do 4 provincií (Donegal, Connaught, Leinster a Munster). Hospodársky ho môžeme rozdeliť na severný región, južný región a oblasť hlavného mesta. SEVER zaberajú provincie Donegal, Connaught (Connachta) a severná časť Leinsteru. Nachádzajú sa tu pomerne chudobné pasienky. Na svahoch sa chovajú ovce. Hovädzí dobytok sa vykrmuje pre anglické trhy. Dôležitou plodinou sú zemiaky, ďalej jačmeň a pšenica. Rozsiahle močiare vyraďujú množstvo pôdy z hospodárskeho využitia. Na severovýchode sa vyskytujú pasienky bez močiarov. Na pobreží prekvitá morský rybolov - je najdôležitejším zdrojom výživy obyvateľstva. Lovia sa lososy, slede, tresky, makrely.

Kľúčové slová:

Írsko

Dublin

medzinárodné vyťahy

Írsko v zahraničí

priemysel

história

vládaObsah:
 • 0 Úvod
  1 Základné geografické charakteristiky
  1.1 Základné údaje
  2 História
  3 Priemyselné odvetvia
  4 Súčasné írsko
  4.1 Írsky štát
  4.2 Vláda
  5 Severné írsko
  5.1 Politický vývoj
  6 Medzinárodné vzťahy írska
  6.1 Organizácia spojených národov
  6.2 Európska únia
  6.3 Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika
  6.4 Rozvojová spolupráca - írska pomoc
  6.5 Írsko v zahraničí
  7 Záver
  8 Zoznam bibliografických odkazov

Zdroje: