Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 197   projektov
14 nových

Hry s hudobným materiálom

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
6 x
Veľkosť
0,9 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
26524
Posledná úprava
06.10.2009
Zobrazené
866 x
Autor:
manuk
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Úvod
Voľný čas predstavuje pre každého z nás možnosť venovať sa tomu čo nás baví. Každý si vypĺňanie tohto času predstavuje inak a väčšine z nás trávenie voľných chvíľ prináša radosť, uspokojenie a pocit voľnosti. Pedagogika ako vedná disciplína sa zameriava práve na otázky a zákonitosti výchovného pôsobenia vo voľnom čase detí a mládeže. Špecializuje sa i na činnosť v mimoškolských zariadeniach a rôznych organizáciách. Vhodné trávenie voľného času, najmä u mladých ľudí pôsobí priaznivo i ako prevencia psychopatologických javov, ktoré bohužiaľ v dnešnej dobe nie sú ničím výnimočným. Pedagogika voľného času zohráva teda mimoriadne dôležitú úlohu pri formovaní zdravej a uvedomelej spoločnosti.

„Hry sú nástrojom k dobrým objavom – k možnosti vidieť menšiny, sociálne vylúčených či „tých druhých“ inak. Pochopiť, že my sami sme niekedy vnímaní ako „tí druhí“ a len vcítenie a porozumenie nás vedie k väčšej tolerancii.“ (Ondrušek, Potočková, Hipš, 2007)

Kľúčové slová:

Hudobná komunikáciaZdroje:
  • BAKALÁŘ, E. 2000. Předposlední psychohry. Praha: Portál, 2000. 168 s. ISBN 8071784478
  • BANČANSKÁ, M. Bulling. [online] Základná škola Sačurov. [cit. 2007-12.03]. Dostupné na: http://www.zssacurov.edu.sk/
  • ČINČERA, J. 2007. Práce s hrou. Praha: Grada Publishing, 2006. 115 s. ISBN 8024719740.
  • HRKAL, J., HANUŠ, R. 2007. Zlatý fond her II. Praha: Portál: 2007. 165 s. ISBN 8073672650
  • KRATOCHVÍLOVÁ, E. 2004. Pedagogika voľného času. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo UK, 2004. 308 s. ISBN 80-223-1930-9.
  • ONDRUŠEK, D., POTOČKOVÁ D., HIPŠ, J. 2007. Výchova k tolerancii hrou. 1. vyd. Bratislava: Partners for Democratic Change, 84 s. ISBN 978-80-969431-5-9.
  • PRŮCHA, J. 2006. Přehled pedagogiky: úvod do studia oboru. 2. vyd. Praha: Portál, 2006. 271.s ISBN 80-7178-944-5.
  • PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. 2003. Pedagogický slovník. 4. vyd. Praha: Portál, 2003. 322 s. ISBN 80-7178-772-8.
  • ŘÍČAN, P. 2004. Cesta životem. Praha: Portál, 2000. 390 s. ISBN 80-7367-124-7