Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 515   projektov
2 nových

Formy kontaktu

«»
Prípona
.docx
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47454
Posledná úprava
03.12.2018
Zobrazené
77 x
Autor:
jm99vr
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Tri spôsoby , ako si pri vzájomnom kontakte niečo oznamujeme:
1. mimoslovne - neverbálne
2. slovami - verbálne
3. činmi - tým , čo robíme

Neverbálna komunikácia
Mimika- výraz tváre, výrazom tváre oznamujeme svoje duševné stavy, emócie a zámery druhým ľuďom (úsmev, pohyb obočia, pohľad)
Gestikulácia- pohyby, ktorými možno významne vymieňať informácie medzi ľuďmi , gestá používame neuvedomene a automaticky spolu so slovami
Proxemika- vzdialenosť medzi komunikantmi
Zrakový kontakt

Verbálna komunikácia
* zvuková stránka reči, hlas - napr. na základe hlasu počutého z telefónu, si môžeme utvoriť aspoň približný úsudok o človeku
* hlas môže byť príjemne, nepríjemne zafarbený, kakofonický
* pomocou reči sa dajú vyjadriť: stupne radosti, pokoja, nadšenia a či hnevu

Kľúčové slová:

neverbálna komunikácia

verbálna komunikácia

pozdrav

poďakovanie

rozhovor

počúvanieObsah:
 • Druhy pozdravov
  Pozdrav má byť:
  Pozdrav nesmie byť:
  Zásadne platí:
  Súčasťou pozdravu môže byť:
  Potrasenie rukou:
  Stisk ruky:
  Zásadne platí
  Pozdrav môže byť:

Zdroje:
 • Špaček, L. 2009. Nová veľká kniha etikety. Praha: Mladá fronta, 2008. 328 s. ISBN 978-80-204-1954-5
 • Brázdová, D. 1992. Pravidlá spoločenského správania. Bratislava : IRIS, 1992. 103 s. ISBN 80-90-053-068
 • Olivar, R. R. 1992. Etická výchova. Bratislava : Orbis pictus Istropolitana, 1992. 209 s. ISBN 80-7158-001-5
 • Diatka, C. 2005. O etike a hodnotách. Nitra : UKF, 2005. 156 s. ISBN 80-805-08-224