Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 549   projektov
13 nových

Cisár Konštantín

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47373
Posledná úprava
01.10.2018
Zobrazené
113 x
Autor:
simca2358
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
ÚVOD
Cisár Konštantín dostal prívlastok Veľký za svoje činy v Rímskej ríši, no hodnotenie jeho vlády nie je v každom uhle pohľadu také grandiózne či veľkolepé. O pozitívach či negatívach a jeho činoch vládnutia je nevyhnutné dlhšie študovanie prameňov a objektívne zhodnotenie.

POČIATKY VLÁDY
Cisár Konštantín je adoptívny syn cisára Constantia Chlora. Celé meno Constantia Chlora znelo Flavius Valerius Constantius a jeho vláda sa datuje na roky 250 - 306 nášho letopočtu. Konštantín je synom konkubíny Heleny a Constantia Chlora, no vzťah s Helenou prerušil kvôli sobášu s nevlastnou dcéra Maximiana Theodoru. Konštantín bol vychovávaný na Diokleciánovom dvore na východe ríše. Keď zahynul na vojnovej výprave v Británii Constantius Chlorus v roku 306, vojsko si za svojho cisára zvolilo Konštantína.
Nástup Konštantína do vlády bol veľmi zložitý a náročný. Mladý cisár sa musel popasovať s nastoleným režimom od vlády Diokleciána. Režim, ktorý nastolil sa nazýva Systém štyroch cisárov. V tomto systéme bola ríša rozdelená a na jej čele boli štyria cisári. Základ ich vlády spočíval v spoločnom zhodnutí sa na danom riešenom probléme. Ale keďže v celých ľudských dejinách platí, ak sa človek dostane k moci tak sa snaží z toho čo najviac vyťažiť a problémy, ktorých sa nedokázali títo štyria cisári zhodnúť, sa postupom času hromadilo stále viac a viac nezhôd a konfliktov. Práve tieto nezhody vyvrcholili až k vypuknutiu nepokojov.

Kľúčové slová:

cisár Konštantín

vláda

spolucisárstvo

bitka pri Milvijskom moste

Konštantinopol

Milánsky edikt

Zjavenie

reformyObsah:
 • Úvod 3
  Počiatky vlády 3
  Bitka pri Milvijskom moste 3
  Pamiatky zaznamenávajúce bitku pri Milvijskom moste 4
  Spolucisárstvo 4
  Zjavenie 5
  Milánsky edikt 5
  Vojenská činnosť a reformy 6
  Konštantinopol 7
  Záver 8
  Zoznam bibliografických odkazov 9

Zdroje:
 • BINGHAM,Jane;CHANDLER, Fiona; TAPLIN, Sam : Encyklopédia svetových dejín s internetovými linkami USBORNE. 1.vyd. Český Tĕšín : Tigra, spol. s.r.o., 2000. 414s. ISBN 80-88869-26-9.
 • PEČÍRKA,Ján. Dějiny pravěku a starověku II. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1979, 1091s.
 • ZAMAROVSKÝ,Vojtech : Dejiny písané Rímom. 741.publikácia. Bratislava : Pefekt, 2016. 296s. ISBN 978-80-8046-757-9.