Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 539   projektov
10 nových

WPS zváranie

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
10 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
45033
Posledná úprava
11.04.2014
Zobrazené
797 x
Autor:
patrik.kollar
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Teoretický úvod do postupov zvárania:

- Pojem „kvalita vo výrobe“ sa v minulosti chápal veľmi všeobecne a preto na zabezpečenie kvality v roku 1987 - vznikli medzinárodné normy radu ISO 9000, ktoré priniesli pojem „systém manažérstva kvality“.

- V roku 2000 sa postupne v oblasti schvaľovania postupov zvárania prijímajú nové súbory noriem radu STN EN ISO, ktoré platia dodnes. V oblasti zavádzania systémov kvality výrobkov sa vyžaduje, aby výrobca vyrábal podľa schválených postupov zvárania.

- Postup zvárania: je stanovený postup prác, ktorý treba dodržať pri zhotovení zvaru vrátane charakteristiky materiálov, prípravy, predhrevu (ak je potrebný), spôsobu a riadenia zvárania a tepelného spracovania po zvarení (ak sa vyžaduje), ako aj príslušného zariadenia, ktoré sa má použiť.

- Predbežný stanovený postup zvárania „pWPS“ v zmysle STN EN ISO 15607: je stanovený postup zvárania, o ktorom výrobca predpokladá, že je zodpovedajúci, ale ktorý nebol vyskúšaný. Zváranie skúšobných vzoriek potrebných na schválenie stanoveného postupu zvárania treba vykonať na základe predbežného stanoveného postupu zvárania.

Kľúčové slová:

spoje

mtf

wps

zváranie

tlakObsah:
 • a) nakreslite a stanovte rozmery detailu zváraného prvku
  b) navrhnite základný (zváraný) materiál z Lexikónu technických materiálov
  c) vypočítajte uhlíkový ekvivalent (Ce) a teplotu predhrevu
  d) navrhnite zvárací proces - technológiu podľa STN EN 24063
  e) navrhnite zvárací (prídavný) materiál, (katalógy, normy)
  f) navrhnite kvalifikáciu zvárača podľa STN EN 287-1
  g) navrhnite polohu zvárania podľa STN ISO 6947
  h) stanovte tepelné spracovanie zvarku
  i) navrhnite prípravu skúšobných vzoriek pred zváraním
  j) navrhnite tvar skúšobných vzoriek podľa STN EN 29692
  k) navrhnite rozmery skúšobných vzoriek podľa STN EN 287-1
  l) stanovte parametre a postupné kroky zvárania
  m) navrhnite kontrolu a skúšky zvarového spoja