Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 337   projektov
7 nových

Vývoj úrokových sadzieb na Slovensku - semestrálna práca

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
81 x
Veľkosť
0,6 MB
Jazyk
neznámy
ID projektu
4568
Posledná úprava
21.09.2017
Zobrazené
5 910 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Bankovú sústavu (systém) tvorí obvykle centrálna banka a sieť komerčných bánk. Organizačná schéma bankových sústav v jednotlivých krajinách môže byť rôzna - závisí to od stupňa rozvoja a typu hospodárstva.
V jednostupňovej bankovej sústave (centralizovanej) všetky operácie vykonáva jediná (centrálna) banka. Ostatné banky (ak existujú) sú veľmi úzko špecializované a úplne závislé od rozhodnutia centrálnej banky. Hlavnými oblasťami špecializácie bývajú zahraničný obchod, sektor obyvateľstva a investičná výstavba.
Takáto banková sústava bola charakteristická pre bývalé centrálne plánované ekonomiky. U nás existovala v rokoch 1950 - 1990. Centrálnou bankou bola Štátna banka československá (ŠBČS). Existovali aj ostatné banky v spomenutých oblastiach: zahraničný obchod - Československá obchodná banka, sektor obyvateľstva - Česká štátna sporiteľňa a Slovenská štátna sporiteľňa, investičná výstavba - Investičná banka. Okrem nich existovala ešte Živnostenská banka s pobočkou v Londýne, ktorá zabezpečovala cudzomenový styk pre domácnosti a neziskové organizácie.
Pre väčšinu vyspelých krajín je charakteristická dvojstupňová sústava, ktorá je založená na princípe oddelenia výkonu funkcií centrálnej banky od výkonu funkcií komerčných bánk.
- Prvý stupeň tohto systému tvorí centrálna banka, ktorá predstavuje makroekonomické centrum, zamerané na stabilitu cenovej hladiny a dohľad nad činnosťou komerčných bánk. Má osobitné - nadradené a nezávislé - postavenie a nie je orientovaná komerčne (t. j. na maximalizáciu zisku).
- Druhý stupeň tvoria komerčné banky. Ich činnosť má väčšinou obchodnopodnikateľský charakter s cieľom dosahovať zisk. Medzi ne patria napríklad obchodné banky, sporiteľne, investičné banky, hypotekárne banky atď.
Banková sústava je zodpovedná za tvorbu peňazí.

Kľúčové slová:

úroková sadzba

diskontná sadzba

centrálna banka

repo sadzba

repo tendre

tlačová správa

peňažný trhObsah:
 • Peňažný trh a banková sústava.
  Centrálna banka
  Úrokové sadzby centrálnej banky
  Úrokové sadzby v roku 2006 a predikcia na rok 2007
  Tlačová správa
  Oznámenie o rozhodnutí BR NBS o určenej výške úrokových sadzieb NBS
  Komentár BR NBS k rozhodnutiu o určenej výške úrokových sadzieb NBS