Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 605   projektov
11 nových

Súkromný sektor

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
21 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
4611
Posledná úprava
19.09.2017
Zobrazené
7 648 x
Autor:
vevericka
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Veľkosť populácie v Amerike podľa štatistiky americkej ekonomiky predstavuje asi 250 miliónov, z čoho asi 130 miliónov patrí k pracovnej sile. V americkej ekonomike sa nachádza sa asi 11 miliónov individuálnych vlastníctiev, 1,6 milióna partnerských spoločností a 3,2 milióna korporácií, ktoré každý rok vyrábajú tovary a služby v hodnote 4 bilióny$. Každý rok vznikne asi 700000 nových firiem a viac ako 65000 ich zanikne. Nachádza sa tu viac ako 14000 bánk, 14000 úverových inštitúcií a 3000 sporiteľní a pôžičkových združení. Žiadny jednotlivec, výbor, resp. rada neriadi jednotlivé prvky tejto obrovskej ekonomiky, ktorá vyrába a rozdeľuje viac výrobkov a služieb ako ktorákoľvek iná krajina. Napriek takejto absencii vyššej sily , ktorá by riadila vzájomné vzťahy medzi jednotlivými prvkami tejto ekonomiky neexistuje v nej chaos ani anarchia. Denné úlohy spojené s výživou, odievaním, bývaním, dopravou a zabávaním populácie nie sú centrálne kontrolované . Zdrojom tohto poriadku je záujem jednotlivcov, ktorí usmerňujú konkurujúce si podnety na strane dopytu a ponuky. Nikoho nezaujíma vplyv jeho konania na celkový blahobyt spoločnosti. Skôr sa my, jednotlivci, snažíme o to, aby sme zvýšili svoj vlastný blahobyt, z tohto nášho snaženia však profitujú aj iní jednotlivci. Farmár ktorý uvažuje nad využitím svojich 100akrov pôdy, nevypočítava celkové množstvo rozličných výrobkov, ktoré potrebujú obyvatelia susedného mesta, ani neodhaduje množstvo, ktoré pravdepodobne dodajú iní farmári. Namiesto toho skúma ceny a náklady a pýta sa: "Zvýšim svoj blahobyt vo väčšej miere, keď zasejem kukuricu, obilie alebo sóju?" Zaujíma ho malá časť, nad ktorou má určitú kontrolu, súčtom týchto malých častí je veľká ekonomika ako celok. Ekonómia potom skúma, ako milióny častí vytvárajú mozaiku ekonomiky ako celku.
Úlohou tejto záverečnej práce je priblížiť problematiku súkromného sektoru, poukázať na zlyhania, ktoré sa tu často vyskytujú, akými sú napríklad nadmerná monopolizácia v súkromnom sektore, výskyt externalít, nedostatočná informovanosť a taktiež klesajúce náklady.

Kľúčové slová:

súkromný sektor

verejná politika

monopol

oligopol

konglomeráty

kartel

externality

korporácieObsah:
 • Rezumé záverečnej práce
  Úvod
  Verejná politika (public policy)
  Súkromný sektor
  Alokačná efektívnosť
  Dokonalá konkurencia
  Zlyhania súkromného sektoru
  Monopol
  Oligopol
  Kartely
  Externality
  Reklama
  Nedostatočná informovanosť
  Klesajúce náklady
  Korporácie
  Záver
  Literatúra
  Prílohy

Zdroje:
 • Johnson, D. B., Teória verejnej voľby - Úvod do novej politickej vedy, Bratislava : Sofa, 1997
 • Beblavý, M. (ed.), Manuál pre tvorbu verejnej politiky, Bratislava :Inštitút pre dobre spracovanú spoločnosť, 2002
 • Klus, M., Adamcová, M., Verejná politika, Banská Bystrica : FPV a MV UMB, 2006