Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 674   projektov
1 nových

Štát a cirkev vo Fínsku

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
4 x
Veľkosť
0,9 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
12560
Posledná úprava
27.07.2020
Zobrazené
1 125 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Témou mojej semestrálnej práce je Štát a cirkev vo Fínsku. Tak ako už zo samotného názvu vyplýva, moja práca sa bude týkať predovšetkým štátu a cirkvi. Fínsko ako krajina je veľmi rozmanitá a jej historické korene siahajú až do obdobia 18. storočia pred Kristom. Dovoľte mi na úvod objasniť vám dejiny tejto krajiny.
Dejiny Fínska sú dejinami Fínov alebo fínskeho štátu, ktoré boli veľmi ovplyvnené vzťahmi so susediacimi krajinami. Pôvod Fínov je nejasný a kontroverzný. Usudzuje sa, že ugrofínsky hovoriaci obyvatelia pochádzali zo strednej Európy. Prvé archeologické nálezy pochádzajú zhruba 8500 rokov pred Kristom.
Takmer sedemstoročná príslušnosť Fínska k Švédskemu kráľovstvu sa tradične spája s rokom 1154 a údajným príchodom kresťanstva spolu so švédskym kráľom. Podľa archeologických záznamov bolo veľa fínskych obyvateľov kresťanmi už predtým. Švédčina sa stala dominantným jazykom administratívy a vyučovania. Fínčina, v ktorej sa tlačila aj náboženská literatúra, zostala jazykom obyčajných ľudí.
...

Kľúčové slová:

Fínsko

štát

cirkev

kódex

cirkevný kódex

teológia

teologický smer

evanjelická cirkev

luteránska cirkev

luterán

evanjelik

kultúra

náboženstvo

financovanie cirkviObsah:
 • Úvod
  1. Historické korene
  2. Pramene práva
  2.1. Ústavné zakotvenie
  2.2. Ostatné parlamentné zákony
  2.3. Medzinárodné záruky
  ...
  8. Financovanie cirkví
  9. Právne postavenie duchovných a rehoľníkov
  10. Cirkev a manželské a rodinné právo
  11. Aktuálny vývoj
  Záver
  Prílohy

Zdroje:
 • Lamparter, M.: Vzťah cirkve a státu. Masarykova univerzita, Brno 1993
 • Jutikkala, E.: Dějiny Finska. Nakladateství lidové noviny, Praha 2001
 • Internet: http://www.wikipedia.sk