Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 750   projektov
8 nových

Riadenie obchodného rizika

«»
Prípona
.docx
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
2 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
45450
Posledná úprava
08.12.2014
Zobrazené
1 333 x
Autor:
michal.pichnarcik
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Riziká sú spojené s podnikovými aktivitami, ale takisto sú spojené aj s aktivitami, ktoré sa vykonávajú v iných typoch organizácií. Pod podnikovými rizikami rozumieme všetky aktivity alebo atribúty podniku, ktorých vykonávaním môže dôjsť k nežiadaným obyčajne pre podnik negatívnym dôsledkom. Výkon podniku a jeho cieľové správanie tak môže byť ohrozené a môže prerásť v krízu.

Riadenie rizík (Risk Management) je oblasť riadenia zameriavajúce sa na analýzu a zníženie rizika, pomocou rozličných metód a techník prevencie rizík, ktoré eliminujú existujúce alebo odhaľujú budúce faktory zvyšujúce riziko. Riziko je všade prítomným a charakteristickým sprievodným javom fungovania organizácií v súčasnom turbulentnom prostredí.


Riadenie rizík je sústavná, opakujúce sa sada navzájom previazaných aktivít, ktorých cieľom je riadiť potenciálny riziká, teda obmedziť pravdepodobnosť ich výskytu alebo znížiť ich vplyv. Účelom riadenia rizík je predísť problémom či negatívnym javom, vyhnúť sa krízovému manažmentu a zamedziť vzniku problémov. Riadenie rizík sa skladá sa zo štyroch vzájomne previazaných fáz, a to z identifikácie rizík, zhodnotenia rizík, zvládnutia rizík ...

Kľúčové slová:

riadnie rizík

controlling

druhy rizík

risk management

Brainstorming

Analýza 5F

SWOT analýza

BenchmarkingObsah:
 • Obsah


  Úvod 3

  1 Charakterisktika riadenia rizík 4

  2 Druhy rizík 4
  2.1 Ekonominké a finančné riziká 4
  2.2 Trhové riziká 5
  2.3 Technické riziká 5
  2.4 Sociálne riziká 5
  2.5 Prevádzkové riziká 6
  2.6 Bezpečnostné riziká 6

  3 Zodpovednosť za riadenie rizík 6
  3.1 Identifikácia potenciálnych rizík 7

  4 Controlling 10
  5 Záver 13

Zdroje: