Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 301   projektov
0 nových

Nezamestnanosť ako sociálny, ekonomický a kultúrny problém

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
79 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
8328
Posledná úprava
16.02.2018
Zobrazené
3 374 x
Autor:
limetka11
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Závažnosť pojmu nezamestnanosti vyplýva už zo samotnej charakteristiky sociálnych aspektov práce. Veď už malé dieťa pociťuje potrebu poznávať, hrať sa, namáhať sa a tvoriť- v istom zmysle teda pociťuje potrebu pracovať. Pracujúci človek prácou uspokojuje nielen svoje biologické potreby, ale aj sociálne, ako je potreba sebarealizácie, sebauznania, spoločenského styku, uznania zo strany ostatných, potrebu dozvedať sa stále niečo nové. U nezamestnaného človeka sú tieto potreby utláčané a chýba priestor na ich realizáciu, čím sa zásadným spôsobom narúša rovnováha vo všetkých sférach jeho života.
Človek však často zistí pravú hodnotu vecí, až keď ich stratí. V okamihu straty sa môže postihnutému človeku negatívne ukázať nielen jej viditeľná ekonomická funkcia, ale aj jej skrytá, už spomínaná funkcia sebarealizačná, ako aj význam práce pre jeho zdravie a šťastie.
Prvá kapitola sa zameriava na základné pojmy súvisiace s nezamestnanosťou, rozdelenie jednotlivých typov nezamestnanosti, ich príčin a dôsledkov a slúži na základnú orientáciu v problematike.
Druhá kapitola pojednáva o psychosociánlych aspektoch nezamestnanosti.
Tretia kapitola je venovaná špecifickej skupine mladých nezamestnaných ľudí, kde sa nezamestnanosť stáva ešte silnejšou hrozbou, pretože obdobie adolescencie je významné pre formovanie identity mladého človeka a tam má práca svoje výsadné postavenie.

Kľúčové slová:

typy

aspekty

nezamestnanosť

riziková skupinaObsah:
 • ÚVOD
  1.Nezamestnanosť a typy nezamestnanosti
  2.Psychosociálne aspekty nezamestnanosti
  3.Mladí nezamestnaní ako riziková skupina
  4.Záver
  5.POUŽITÁ LITERATÚRA

Zdroje:
 • BALOGOVÁ, B., MATULAY, S., MATULAYOVÁ, T., ŽUPINA, M.. 2003. Vybrané kapitoly zo sociálnej patológie. Prešov: Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
 • BUCHTOVÁ, B.. a kol.. 2002. NEZAMĚSTNANOST Psychologický, ekonomický a sociální problém. Praha: Grada Publishing
 • MAREŠ,P..2002. Nezaměstnanost jako sociální problém. Praha: Sociologické nakladateľstvo
 • NOVÝ, I., SURYNEK, A. a kol.. 2006. Sociologie pro ekonomy a manažery. Praha: Grada Publishing
 • RIEVAJOVÁ, E.. 1997. Transformácia sociálnej sféry v SR. Bratislava: SPRINT
 • SAMUELSON, P.A., NORDHAUS, W.D..1989. Ekonómia I.. Bratislava: BRADLO