Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 674   projektov
1 nových

Neverbálna komunikácia- komunikácia a rétorika

«»
Prípona
.docx
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
27 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
35818
Posledná úprava
13.06.2011
Zobrazené
1 868 x
Autor:
cmeliacik01
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
3.2. Gestikulácia a pohyby rúk

Pri rozhovore naše slová komentujeme a podčiarkujeme rukami v závislosti od temperamentu. Gestá majú osobitný a veľký význam. Sú to mlčanlivé slová. Môžu sprostredkovať emócie v každom okamihu. Silné a rozhodné gestá prezrádzajú sebavedomie. Nervózne gestá odhaľujú napätie a neistotu. Jestvujú rozdiely v gestikulácii medzi mužom a ženou, dospelými a deťmi, ako aj rozdiely, ktoré sa vysvetľujú postavením a úlohou určitej osoby (napr. iné gestá používajú štátnici, duchovní, hviezdy šoubiznisu a pod.)

Okrem toho jestvujú aj interkulturálne rozdiely: kým v južných krajinách zvyknú hovoriť "rukami-nohami", Stredoeurópania sú oveľa zdržanlivejší. Reč tela má veľký význam v ázijských krajinách. Japonci berú ako urážku, ak sa im niekto obráti chrbtom, Arabi zasa, ak im otrčíte chodidlo. Američania sú vzhľadom na gestá, mimiku a reč tela uvoľnení. Zatiaľ čo u nás sú ruky vo vreckách neprípustné, v americkom obchodnom živote jedna ruka vo vrecku nohavíc pôsobí uvoľnene a sebavedome. Experti na neverbálnu komunikáciu vedia, čo gestá - aj skryté alebo mimovoľné - znamenajú. Gestikulácia má ako jediná zo spôsobov neverbálnej komunikácie svoju vlastnú syntax. Jej slovník a gramatika vytvárajú ucelený jazyk, ktorý je používaný hluchonemými ľuďmi. Hluchonemí „hovorili“ pomocou prstov už pred viac než osemsto rokmi.

Reč ich gest je veľmi rýchla, až osemdesiat slov za minútu. Gestami nielen nahradzujeme slová, ale tiež ilustrujeme už povedané alebo pomocou gesta reagujeme na vzniknutú situáciu. Gestá slúžia napríklad aj na odovzdávanie jednoduchých signálov medzi partnermi.  ...

Kľúčové slová:

reč tela

gestikulácia

mimika

pohľady

emócie

komunikácia

neverbálne signály

typológiaObsah:
 • 1. Úvod
  2. Základné emócie
  2.1. Kontrola emočných prejavov
  2.2. Stupnica emočných reakcií
  3. Základné zložky neverbálnej komunikácie
  3.1. Pohľady
  3.2. Gestikulácia a pohyby rúk
  3.3. Mimika
  3.4. Kinetika - komunikácia pohybom
  3.5. Posturika - postoje
  3.6. Haptika- bezprostredný dotyk
  3.7. Proxemika
  3.8. Paralingvistika - fonetické prvky prejavu
  3.9. Úprava zovňajšku
  3.10. Chronemika
  3.11. Zaobchádzanie s predmetmi
  4. Význam pozícií a pohybov tela(resp. jeho častí) podľa Gurnthera Rebela
  4.1. Hlava a krk
  4.2. Oči
  4.3. Viečka
  4.4. Obočie
  4.5. Ústa
  4.6. Pery
  4.7. Ruky
  4.8. Dlane a prsty
  5. Chyby v komunikácii
  6. Viacvýznamovosť neverbálneho signálu
  7. Vedomé a nevedomé signály
  8. Hlavné situačné aspekty
  9. Výhody znalostí typológie
  10. Zmeny v neverbálnej komunikácii
  11. Známe zistenia o neverbálnej komunikácii
  12. Záver
  13. Použitá literatúra a internetové zdroje

Zdroje: