Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 826   projektov
12 nových

Sv. Augustín - recenzia

«»
Prípona
.doc
Typ
referát
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
7271
Posledná úprava
18.01.2018
Zobrazené
1 257 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Sv. Augustín sa narodil 13. novembra 354 v Tagaste, v severnej Afrike, ktorá v tom čase bola súčasťou rímskeho impéria a bola obývaná po latinsky hovoriacimi kresťanmi. V roku 370 mladý Augustín odišiel do Kartága, aby tu študoval rétoriku. Keď mal devätnásť rokov, zoznámil sa s manichejským učením a stal sa jeho stúpencom na celých desať rokov. V roku 383 sa vybral do Ríma, kde krátky čas pobudol ako učiteľ rétoriky, nato odišiel do Milána, kde bol v tom čase biskupom sv. Ambróz. Jeho kázne i sama jeho príťažlivá osobnosť zapôsobili na Augustína hlbokým dojmom a vniesli do jeho duchovného vývinu zásadný obrat smerom ku kresťanstvu. Necháva sa pokrstiť a v roku 391 ho vysvätili za kňaza. V roku 395 bol vysvätený za biskupa v meste Hippo. Napísal veľa teologických a filozofických spisov: Vyznania, Boží štát, O pravom náboženstve, O blaženom živote, Proti akademikom, De Trinitate, O duchu a litere, O krste, O slobode vôle a množstvo ďalších spisov a rečí. Zomrel 28. augusta 430 v meste Hippo.

Kľúčové slová:

filozofia

zjavenie

dobro

Boh

Augustín

grécka filozofiaObsah:
  • 1.Vplyv gréckej filozofie
    2.Zjavenie
    Zoznam bibliografie:

Zdroje:
  • DRAGÚŇ, E., DŘÍZA, J.: Antológia z dejín filozofie - antika, stredovek, renesancia. Nitra: UKF, 2002. 1. vyd. s. 81 - 86. ISBN 80 - 8050 - 481 - 4.
  • MICHALOV, J.: Ranokresťanská filozofia. Nitra: UKF, 2002. 1. vyd. S. 165 - 176. ISBN 80 - 8050 - 333 - 8.
  • LITURGIA HODÍN PODĽA RÍMSKEHO OBRADU IV: Vatikán: Typis polyglottis vaticanis, 1992. s. 60 - 62.
  • SVÄTÉ PÍSMO: Rím: Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda, 1995.