Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 611   projektov
11 nových

Online analytical processing (OLAP)

«»
Prípona
.doc
Typ
referát
Stiahnuté
9 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13623
Posledná úprava
31.05.2021
Zobrazené
1 891 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
OLAP je technológia uloženia dát v databáze, ktorá umožňuje usporiadať veľké objemy dát tak, aby boli dáta prístupné a zrozumiteľné užívateľom zaoberajúcim sa analýzou obchodných trendov a výsledkov. Spôsob uloženia dát so svojím zameraním odlišuje od bežne užívaného OLTP (Online Transaction Processing), kde je dôraz kladený predovšetkým na ľahké a bezpečné ukladanie zmien v dátach v konkurenčnom (mnohoužívateľskom) prostredí.

Typické operácie OLAP:
- Roll up (drill up) - agregácia na dátovej kocke, a to buď vystupovaním smerom hore v hierarchii konceptov alebo redukciou dimenzií
- Drill down (roll down) - inverzná operácia k roll up t.j. buď zostupovanímsmerom dole v hierarchii konceptov alebo pridaním nových dimenzií
- Slice - projekcia a výber cez jednu dimenziu v dátovej kocke; výsledkom je podmnožina dátovej kocky
- Dice - projekcia a výber cez viac dimenzií v dátovej kocke; výsledkom je podmnožina dátovej kocky
- Pivot (rotácia) - vizualizačná operácia, ktorá rotuje dátové osi v pohľade aposkytuje tak inú prezentáciu dát
...

Kľúčové slová:

olap

molap

holap

rolap

hierarchia

informatika

implementárny

triedy

dimenzie

pravidlá

dáta

databáza

analýza obchodných trendov

analýza dát

SQL

analytické spracovanie dátObsah:
 • OLAP (Online Analytical Processing)
  Typické operácie OLAP
  Prečo je OLAP potrebný?
  Charakteristika Dimenzie
  Charakteristika Hierarchie
  Implementačné triedy OLAP
  Pravidlá pre OLAP
  Implementačné triedy OLAP
  MOLAP (Multidimenzionálny OLAP)
  Základná charakteristika MOLAP
  ROLAP (Relačný OLAP)
  Základná charakteristika ROLAP
  Porovnanie ROLAP a MOLAP
  Výhody ROLAP
  Nevýhody ROLAP
  HOLAP (Hybridný OLAP)
  Záver
  Prílohy
  Zdroje

Zdroje: