Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 611   projektov
11 nových

Kontrola režimu na hraničných priechodoch policajnými útvarmi

«»
Prípona
.doc
Typ
referát
Stiahnuté
7 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
10462
Posledná úprava
05.06.2019
Zobrazené
1 948 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Územie štátu je teritoriálne vymedzené štátnymi hranicami, ktoré sú zabezpečované zmluvami, mierovými zmluvami, ktoré obsahujú aj hraničné zmluvy, ktoré potvrdzujú existenciu štátnych hraníc štátov, ktoré tieto zmluvy ratifikovali.
Štátne územie je chránené vnútroštátnym ale aj medzinárodným právom. Medzinárodné právo nedovoľuje použitie sily ale už aj hrozbu silou voči celistvosti štátnej hranice ostatných štátov. Vnútroštátne právo upravuje ochranu štátnej hranice základným zákonom štátu Ústavou, kde je zakotvená jednostnosť a nedeliteľnosť, ale aj nescudziteľnosť štátneho územmia.

Kľúčové slová:

štátna hranica

hraničný priechod

kontrola cudzincov

hraničná kontrola

medzinárodné právo

cudzinecká polícia

Európska úniaObsah:
 • Charakteristika územia štátu, štátnej hranice, hraničného priechodu
  Charakter hraničného priechodu
  Podľa druhu dopravy a využitia hraničného priechodu je hraničný priechod
  Oddelenie pri hraničnom vybavovaní na hraničnom priechode
  Kontrola občanov Slovenskej republiky
  Kontrola občanov Európskej únie
  Kontrola cudzincov z tretích krajín
  Pri vykonávaní hraničnej kontroly je cudzinec povinný na požiadanie
  Použitá literatúra

Zdroje:
 • Balga, J. a kolektiv - Slovenské cudzinecké právo, Bratislava 2000, APZ BA
 • Balga, J. Teória služby cudzineckej polície
 • Zákon č. 48/2002 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 381/1997 Z. z. o cestovných dokladoch
 • N MV SR č. 50/2003 o činnosti oddelení hraničnej kontroly Policajného zboru odborov hraničnej a cudzineckej polície úradu hraničnej a cudzineckej polície Policajného zboru Bratislava