Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 198   projektov
14 nových

 Home » Referát » Fyzika

Fyzika

«»
Prípona
.doc
Typ
referát
Stiahnuté
2 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
22621
Posledná úprava
21.04.2009
Zobrazené
4 187 x
Autor:
lucika2
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Teória
Hustotou telies geometricky pravidelného tvaru možno určiť priamo delením hmotnosti (ktorú určíme vážením) objemom (vypočítaným z rozmerov získaných meraním).
Avšak objem telies nepravidelného tvaru nemožno vypočítať z rozmerov. V takomto prípade sa objem určuje na základe Archimedovho zákona (nepriama metóda). Hustotu môžeme určiť tiež pomocou pomeru meranej hustoty látky k hustote vody (alebo inej kvapaliny známej hustoty).
Hustota materiálu je dôležitým fyzikálnym parametrom, ktorý má význam aj pri technických aplikáciách.

Pomôcky
Kovový valec, telesá geometricky pravidelného aj nepravidelného tvaru s hustotou väčšou ako hustota vody, nylonové vlákno, nádoba na vodu, teplomer, posuvné meradlo, mikrometer, váhy.

Cieľ

Zoznámenie sa s niektorými metódami merania hustoty pevných látok.

Kľúčové slová:

fyzika

Archimedov zákon

hustota

tuhé látky