Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 572   projektov
3 nových

Ekologické problémy sveta

«»
Prípona
.doc
Typ
referát
Stiahnuté
174 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
2024
Posledná úprava
06.09.2016
Zobrazené
5 531 x
Autor:
demri
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Počet obyvateľov na našej planéte sa neustále zväčšuje a tým aj výkon alebo proces rôznej výroby, najmä v priemyselnej časti. Človek pri zabezpečovaní svojich potrieb postupne ničí rastlinstvo, pôdy, znečisťuje rieky a vzduch okolo seba. V minulosti škody spôsobené človekom nepredstavovali také veľké znehodnocovania ako v súčasnosti.

1. znečisťovanie ovzdušia
V priebehu vývoja našej Zeme neexistovalo úplne čisté ovzdušie. Vzduch vždy obsahoval okrem základných zložiek niektoré znečisťujúce látky kozmického prachu, vulkanickej činnosti, zemský prach, látky pochádzajúce z rozkladu rastlín a živočíchov, lesných požiarov a pod. Toto prirodzené znečisťovanie v minulosti bolo celosvetovo zanedbateľné, bolo spravidla lokálne a časovo krátko obmedzené.
Nová situácia vzniká v posledných desaťročiach v dôsledku silnej a často neuváženej industriálnej činnosti človeka spojenej najmä s rastúcou spotrebou všetkých druhov fosílnej energie (hlavne uhlia) a produkciou veľkého množstva rôznych emisií, odpadov pri súčasnom znižovaní plôch tropických pralesov.
Celosvetovo pevninu denne znečisťuje obrovské množstvo (odhaduje sa vyše 800 miliónov) najrôznejších zdrojov produkujúcich látky škodlivé pre živú i neživú prírodu.

Kľúčové slová:

ozónová diera

znečisťovanie

skleníkový efekt

znehodnocovanie pôdy

kyslé dažde

odpad

ekologické problémy



Obsah:
 • 1.znečisťovanie ovzdušia
  2.poškodzovanie zdravia ľudí
  3.kyslé dažde
  4.skleníkový efekt
  5.zväčšovanie ozónovej diery
  6.znižovanie tvorby kyslíka
  7.znečisťovanie vôd
  8.úbytok a znehodnocovanie pôdy
  9.nadmerné čerpanie nerastných zdrojov
  10. nárast objemu odpadov a problémy ich odstraňovania