Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 674   projektov
1 nových

Dôchodková nerovnosť a rozdelenie bohatstva vo svete a v SR

«»
Prípona
.doc
Typ
referát
Stiahnuté
11 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
12086
Posledná úprava
13.09.2019
Zobrazené
1 587 x
Autor:
bosorkay
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Dôchodková nerovnosť a rozdelenie bohatstva v SR a vo svete

Otázka, ktorá sa týka rozdeľovania dôchodkov, fascinovala ekonómov už o čias klasikov. Prvý, kto analyzoval rozdelenie dôchodkov bol David Ricardo. Otázky súvisiace s rozdeľovaním dôchodkov patria k najproblematickejším v celej ekonómii. Pred priemyselnou revolúciou sme po celé stáročia zaznamenávali len veľmi pomalé zmeny v úrovni dôchodkov a v triednych rozdieloch vo väčšine oblastí sveta. Nástup technických a spoločenských zmien spojených s revolúciou v devätnástom storočí priniesol prudké zmeny vo vývoji miezd a výrazné triedne rozdelenie na kapitalistov a robotníkov. Na tento jav poukazovali ako prví viacerí raní kritici kapitalizmu, najmä Karol Marx. V Európe i v Amerike dochádzalo k plynulému, dlhodobému zvyšovaniu minimálnej životnej úrovne, meranej spotrebou potravín, úrovňou bývania ako aj úrovňou zdravia. Pri meraní ekonomického postavenia ľudí sa najčastejšie používajú dva meradlá, dôchodok a bohatstvo. Dôchodok vyjadruje celkový objem peňazí, ktoré získa jednotlivec alebo domácnosť za určité časové obdobie, zvyčajne jeden rok. Pozostáva z miezd, teda odmien za prácu;z dôchodku z majetku ako sú renta, úroky a dividendy, z transferových platieb alebo príspevkov od štátu.

Kľúčové slová:

dôchodková nerovnosť

rozdelenie bohatstva

kapitalizmus

Karol Marx

mzda

renta

David Ricardo

renta

úroky

dividenda

transferové platbyObsah:
  • Dôchodková nerovnosť a rozdelenie bohatstva v SR a vo svete
    Literatúra

Zdroje:
  • FRANK, R., BERNANKE, B. Ekonomie. Praha: GRADA PUBLISHING, 2003. 803 s.
  • SAMUELSON, P., NORDHAUS, W. Ekonómia 2. Bratislava: BRADLO, 1992. 550 s.
  • JAKÚBEK, I. Základy všeobecnej ekonomickej teórie. Bratislava: REKTORÁT EKONOMICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE, 1993. 371 s.