Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 567   projektov
3 nových

Ako rozvíjať kľúčové kompetencie vo vyučovacom procese - Chémia

«»
Prípona
.doc
Typ
referát
Stiahnuté
12 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
32163
Posledná úprava
12.01.2015
Zobrazené
2 248 x
Autor:
sniperxyz
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Práca, ktorú predkladám sa zamýšľa nad inováciou, zefektívnením a zvyšovaním kvality vyučovacieho procesu v predmete chémia. Zameraná je na aktivity rozvíjajúce kľúčové kompetencie študentov.
Rozhodujúcu úlohu vo vzdelávaní zohrávajú učitelia. Je potrebná zmena metód a foriem vyučovacieho procesu. Cieľom snaženia učiteľa je získať študenta, zaujať a motivovať ho pre konkrétny predmet. Samozrejmosťou je každodenné zoznamovanie sa s novými informáciami v odbore. Stále viac učiteľov využíva vo výučbe metódy podporujúce rozvoj myšlienkových operácií napr. prostriedky informačno-komunikačných technológií, projektové vyučovanie, prezentácie, atď. Snaha o racionálne riadenie vzdelávacieho procesu vedú učiteľa k potrebe získať pravdivý obraz o úrovni a kvalite osvojovaných vedomostí a zručností. Prejavuje sa snaha o čo najlepšiu spätnú väzbu.

Kľúčové slová:

charakteristika

ciele

kompetencie

metódy

didaktika

vyučovanieObsah:
 • 1. Úvod 3
  2. Charakteristika predmetu 3
  3. Ciele predmetu 3
  4. Kompetencie žiaka 4
  5. Metódy a formy vyučovania 5
  6. Didaktické prostriedky 6
  7. Záver 6
  8. Použitá literatúra 7

Zdroje:
 • HRMO, R.,TUREK, I.. 2003. Kľúčové kompetencie 1. Bratislava: STU, 2003. ISBN 80- 227-1881-5.