Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 538   projektov
3 nových

Projektový manažment - vybudovanie MO prevádzky

«»
Prípona
.docx
Typ
projekt
Stiahnuté
55 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
46781
Posledná úprava
12.05.2020
Zobrazené
2 672 x
Autor:
peter.randa
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
A. Projektový zámer

1. Výber témy projektu

Mojím projektovým zámerom je vytvoriť projekt zriadenia maloobchodnej prevádzky potravín v oblasti s dostatočným množstvom obyvateľov, v ktorej boli predtým tri prevádzky a dnes nie je ani jedna. Cieľom mojej práce je ponúknuť možnosť zriadenia maloobchodnej prevádzky potravín so zreteľom na spokojnosť zákazníkov, zdvihnutie ceny nehnuteľností verejnosti, spokojnosť zamestnancov a spokojnosť dodávateľov.

2. Analýza ovplyvňovateľov

V tejto časti pomocou tabuľky a Vennovho diagramu charakterizujem hlavných ovplyvňovateľov, ktorých existencia má dopad na maloobchodnú prevádzku.

Kľúčové slová:

projektový zámer

projektový dokument

marketing projektu

komunikačný plán

plán rizík

rozpočet projektuObsah:
 • A. Projektový zámer
  1. Výber témy projektu
  2. Analýza ovplyvňovateľov
  3. Matica logického rámca
  B. Vypracovanie projektového dokumentu
  1. Definovanie cieľa projektu (SMART)
  2. Opis a analýza súčasného stavu (SWOT)
  3. Prínosy projektu
  4. Marketing projektu
  5. Popis riadenia projektu
  6. Vecná dekompozícia projektu
  7. Organizačná dekompozícia projektu
  8. Matica zodpovednosti
  9. Časové plánovanie - Ganttov diagram
  10. Harmonogram míľnikov projektu
  11. Plán zdrojov a nákladov
  12. Komunikačný plán
  13. Plán rizík
  14. Rozpočet projektu
  15. Plán poprojektových činností