Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 978   projektov
5 nových

Vypracované otázky z predmetu Filozofia

«»
Prípona
.doc
Typ
prednášky
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
8894
Posledná úprava
04.05.2018
Zobrazené
1 169 x
Autor:
-
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
1. ZDROJE FILOZOFICKÉHO MYSLENIA, POJEM FILOZOFIE, FILOZOFICKÉ OTÁZKY, ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI FILOZOFICKÉHO MYSLENIA

felein - milovať, sofia - múdrosť, tí ktorí milovali múdrosť, ako prvý tento výraz použil Pythagoras, pretože sa chcel odlíšiť od sofistov „mudrcov“, ktorí chodili a nechávali si platiť za svoje učenie (vyučovali dialiektiku - schopnosť argumentovať vo svoj prospech, nešlo im o skutočnú múdrosť, išlo skôr o zručnosť)
Filozofia je postavená na tom, aby sa človek nebál klásť si ťažké otázky, na ktoré sú vždy premenlivé odpovede.
Filozofia ne je exaktná veda !!!
Filozofovať znamená byť večne otvorený novým pravdám, byť na ceste, neukončenosť, neukončené vedenie.
Gabriel Marcel - použil výraz homoniator „človek cestovateľ“
Filozofia - uvedomovanie si vlastného života. Čo je zmyslom filozofie? Nehovorím o úžitku! Nemali by sme sa pýtať „načo“ je filozofia! Filozofia sa snaží odkrývať pôvodnú skutočnosť, uchopovať skutočnosť myslením, otvoriť sa bytostne bytiu, (racio - rozum, nie je len logika), otvoriť sa komunikácii s druhými ľuďmi, udržiavať v bdelosti kritický zmysel. „Prečo“ Pýtame sa na príčiny pôvod, zmysel, posledný cieľ.

Thales - filozof, keď pozoroval vesmír, padol do studne, filozofovia sú ľudia s hlavou v oblakoch.
Filozofia nebojuje , nekladie odpor, ani netriumfuje.
Filizof je človek pokorný, neodporuje, ak bojuje je to už ideológia, nie filozofia.

Kľúčové slová:

zdroje filozofického myslenia

pojem filozofie

filozofické otázky

základné vlastnosti filozofického myslenia

empirizmus

hermeneutika

antropológiaObsah:
 • 1. Zdroje filozofického myslenia, pojem filozofie, filozofické otázky, základné vlastnosti filozofického myslenia
  2. Filozofia a vedy, filozofia a náboženstvo, filozofia a umenie, filozofia a ideológia
  3. Staroveká grécka filozofia (prírodná filozofia, sofisti, sokrates)
  4. Vrchol gréckej filozofie (platón, aristoteles, helenistická filozofia)
  5. Stredoveká filozofia (patristika, augustínus, mladšia scholastika)
  6. Vrcholná a neskorá scholastika (t. akvinský, j.d. scotus, w. ocam)
  7. Enesančná filozofia (m. kuzánsky, f.bacon, n. macchiavelli, t. hobbes)
  8. Ovoveká racionalistická filozofia (r. descartes, b. spinoza, g. w. leibniz)
  9. Ovoveký empiruzmus (j. locke, d. hume) a pokus o syntézu (i. kant)
  10. Filozofia 19. str. (g.w.hegel, a.schopenhauer, s.kierkegaard, f.nietzsche, h.bergson, w.dilthey, a.comte, j.s.mill)

  1. Nemecká materialistická filozofia 19. str. (l. feuerbach, k. marx a marxizmus. psychlogický materializmus s. freuda. dve tváre filozofie života (f.nietzsche, h.bergson)
  2. Francúzsky a anglický pozitivzmus (a.comte, j.bentham, j.s.mill, h.spencer), americký pragmatizmus 20. str (w.james, j.dewey)
  3. Filozofia jazyka (l. wittgenstein) novopozitivizmus, teórie vedy 20. stroročia
  4. Existencionalizmus (s. kierkegaard) a filozofia existencie 20. stroročia (j.p. sarte, a. camus, k. jaspers, m. heideger)
  5. Fenomenológia a antropológia 20. str (e. husserl, m. scheller) filozofia dialógu (m. buber, e. levinas) súčasná hermeneutika (h. g. gadamer, p. ricoeur)
  6. Ontológia = filozofia bytia
  7. Epistemológia, gnozeológia = filozofia poznania
  8. Hermeneutika a filozofia jazyka
  9. Anropológia = filozofia človeka
  10. Etika = filozofia morálneho konania